Michiel Verbeek

13 mei

De duidingsvergadering. Op bezoek bij Iederz. Haderaplein en Explorius. Een mooi tennistoernooi in Haren. En preventie tegen middelengebruik op middelbare scholen.

 

 

De duidingsvergadering

Op dinsdag 8 mei 2018 heeft de raad van Haren een debat gevoerd over de uitslag van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot het samenvoegen van Groningen, Haren en Ten Boer tot een nieuwe gemeente Groningen. De uitslag van 102 voor herindeling en 48 tegen was een duidelijk signaal voor brede steun in het Parlement. Zeker, de Eerste Kamer moet nog een besluit nemen, maar er is geen aanleiding om aan te nemen dat de stemming daar een heel ander beeld geeft. Omdat de datum van 1 januari 2019 steeds dichterbij komt en er nog heel wat geregeld moet worden als de herindeling daadwerkelijk doorgaat, hebben 14 (D66, VVD, CDA, PvdA, Groen Links, Christen Unie) van de 17 raadleden gezegd dat nu in de volle breedte van beleid en uitvoering voorbereidingen gepleegd moeten worden. Alleen Gezond Verstand Haren wil niks doen voor dat de Eerste Kamer heeft besloten. Hier lees je meer over de duidingsvergadering: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/de-knop-gaat-om/

Na de duidingsvergadering heb ik interviews gehad bij RTV Noord en bij OOG.

 

 

 

Op bezoek bij Iederz

Ik heb deze week gesproken met Solveg Snippe, directeur van Iederz. In het kader van mijn ronde langs SW-bedrijven voor de VNG-commissie KIA heb ik uitgebreid met haar gesproken over loondispensatie, loonkostensubsidie, nieuw Beschut, de oude SW’ers, de ontwikkelingen van de branches waar een sociale onderneming als Iederz een toegevoegde waarde kan leveren, de verschillen in loonwaarden van medewerkers en de noodzaak om fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te regelen. Ik hoop binnenkort mijn eerste notitie voor de commissie KIA klaar te hebben.

 

 

Er komt een Future naar Haren

Van 25 augustus t/m 2 september 2018 staat Haren in het teken van een groot internationaal tennistoernooi. Spelers van de wereldranglijst tussen 300 en 600 staan garant voor absoluut toptennis. Onze nieuwe voorzitter van Dorpsbelangen Onnen, Jan Bunt, is een van de drijvende krachten achter dit evenement met zijn tennisschool Smashing. Enige weken geleden was ik op bezoek bij de tennisschool van Tjerk Bogtstra. Ik heb daar een aantal mooie trainingen bijgewoond, oa van Sidané Pontjodikromo en Guy den Heyer. Het zou schitterend zijn als Sidané met roots in de provincie Groningen van de partij zal zijn.

 

 

Haderaplein en het plan van Explorius

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college gesproken met de bewoners van de Hortuslaan en Molenweg over het plan van Explorius op het Haderaplein. Op dinsdag 24 april hebben we een goed gesprek gehad. Ik heb bij de start van de bijeenkomst aangegeven dat we in de slotfase van het traject zitten en dat er geen ingrijpende punten meer veranderd kunnen worden. Dat zou een schending opleveren van de strakke regels van een Europese aanbesteding. Wij hebben alle punten van de omwonenden opgeschreven en zijn er mee naar Explorius en Aldi geweest om hun reactie te vragen. Een aantal wensen kunnen gehonoreerd worden, maar niet allemaal. Alle aanwezigen op 24 april waren van mening dat we een goede gedachtewisseling hebben gehad. Dat gevoel werd verstoord toen bleek dat de volgende dag ongewijzigde stukken waren verstuurd aan de gemeenteraad.  Dat gaf een zeer ongelukkig beeld. De tijd was te kort om de uitkomsten van alle gesprekken voor de verzenddatum van de stukken al te verwerken. Wij zullen de raad over de uitkomsten van de gesprekken informeren op de raadscommissievergadering van 14 mei 2018. Wij denken dat de raadsleden op tijd alle gewenste informatie hebben voor besluitvorming op de raadsvergadering van 28 mei 2018.


 

Middelengebruik, preventie en veerkracht

Op een bijeenkomst van VNN (Verslavingszorg Noord-Nederland) heb ik Ties Ottens gehoord met zijn verhaal als ervaringsdeskundige. Dat was een goede aanleiding om met Ties en Peter van der Laan van VNN door te praten over middelengebruik en preventie. Wat we zouden kunnen doen op scholen? Ik heb binnenkort een overleg met de directeuren van het Harense Lyceum en het Maartenscollege over financiële educatie. Mooie gelegenheid om ook met hun te spreken over middelengebruik van hun leerlingen en wat we eraan kunnen doen om leerlingen een zetje te geven in de richting van de connectie met iets positiefs in plaats van de connectie met roesmiddelen. Dat is eigenlijk een vorm van disconnectie.

 

 

Hoe lang houden de Republikeinen Trump nog in het zadel?

Vol trots kondigde Donald Trump deze week aan dat hij de VS zich terugtrekt uit de Iran-deal. Ik hoop dat Europa, Rusland en China de afspraken met Iran doorzetten en de nadelen van heringevoerde Amerikaanse sancties compenseren. De nieuwe man in het juridische team van Trump, de oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, had al zitten stuntelen over de betaling van zwijggeld aan de porno actrice, deze week kwam daar overheen dat de regering volgens Giulliani een regime-change wil in Iran. Dat zal boots on the ground betekenen. Dat zie ik niet snel gebeuren.  

 

 

Kunst van het falen en het nut van leerdoelen

De Nederlandse psycholoog Arjan van Dam deed onderzoek naar leerdoelen en schreef er een boek over: De kunst van het falen. Hij zegt dat het prima is om je eerst af te vragen wat je uiteindelijk wilt bereiken. Maar daarna moet je jezelf de vraag stellen: wat wil ik leren? Welke kennis wil ik vergaren en welke vaardigheden wil ik ontwikkelen?

Ben Tiggelaar had het in zijn NRC-column van zaterdag 5 mei 2018 over het verschil tussen een prestatiedoel en een leerdoel. Bijna elke ondernemer die nu succesvol is, heeft het plan waar zij of hij ooit mee begon onderweg flink moeten bijstellen. Ondernemen is niet: plannen, uitvoeren, scoren. Het is meer: iets verzinnen, ploeteren, fouten maken en soms helemaal opnieuw beginnen. Onderzoek naar zogenaamde ‘doel-oriëntaties’ laat zien dat wie vooral denkt vanuit prestatie en graag wil bewijzen dat hij iets kan, eerder zijn fouten zal ontkennen dan dat hij ervan leert. Wie echter vooral denkt vanuit leren, gebruikt de moeilijkheden onderweg als input voor verbetering. Daardoor leidt een leerdoel doorgaans tot meer succes dan een prestatiedoel.

 

 

Uitspraak

Maarten Abbenhuis van Tennet zei deze week over onze energievoorziening in de toekomst: Het opwekken van stroom wordt steeds meer gedreven door het weer en minder door de vraag, zoals dat vroeger gebeurde. Hier past goed de ontwikkeling bij van een reuzenbatterij: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/11/de-capaciteit-van-vijfhonderd-teslas-a1602570?utm_source=NRC&utm_medium=banner&utm_campaign=Paywall

 

 

Heerlijke dagen gehad op Terschelling

Midas Dekker zei deze week bij Jeroen Pauw dat als je de boot neemt naar een Waddeneiland dat je dan even alle sores achter je laat op het vasteland. Dat is echt waar! Heerlijke dagen gehad met mijn vrouw op Terschelling.

 

Michiel Verbeek, 13 mei 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *