Michiel Verbeek

06 mei

Mooie plechtigheid op 4 mei. Mijn opdracht voor de KIA. Minister Koolmees gaat niet experimenteren met het basisinkomen. De fietstunnel komt er en een mooie Verbekendag.  

 

Minister Koolmees gaat niet experimenteren met het basisinkomen of een vorm daarvan.

Rutger Bregman heeft deze week in De Correspondent vertelt over zijn ervaringen in het buitenland met zijn positieve verhaal over het basisinkomen. Iets later in de week kwam Brugman met een artikel over een realistische tussenstap: de negatieve inkomstenbelasting. Ik moest direct terugdenken aan minister Hans Wijers van Economische Zaken uit Paars 1 (1994-1998). Deze vooruitstrevende D66 minister was bezig met de combinatie van economie en ecologie. Hij bedacht zelfs het woord econologie. En hij wilde stroomlijning in de enorme wirwar van toeslagen en regelingen met een negatieve inkomstenbelasting. D66 minister Koolmees toont zich wat minder vooruitstrevend getuige de antwoorden van het Tweede Kamerlid Lammert van Raan. Het Kamerlid van de Partij voor de Dieren wil graag meer experimenteren met vormen van het basisinkomen. Hij heeft Koolmees hierover vragen gesteld. Hier de kern van de teleurstellende antwoorden van Wouter Koolmees: De garantie van een minimuminkomen gaat in tegen een aantal centrale elementen van de Participatiewet. Een basiszekerheid of basisinkomen kan daarom niet naast de Participatiewet bestaan en niet los gezien worden van de Participatiewet. Ten eerste is de Participatiewet gebaseerd op het principe dat iedereen die kan werken dat moet doen. Werk biedt immers de beste sociale zekerheid en werk (en in sommige gevallen meer uren werken) is tevens de beste weg uit armoede. Werken is ook van groot belang voor de economische houdbaarheid van de sociale zekerheid. Betaald werk zorgt er voor dat gerichte inkomensondersteuning geboden kan worden aan hen die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Een basiszekerheid of basisinkomen zal de prikkel om te gaan werken voor mensen met een inkomen tot het niveau van de basiszekerheid sterk verminderen. Dit staat dus haaks op de doelen uit de Participatiewet. Voor de houdbaarheid van onze sociale zekerheid is het juist van groot belang dat mensen betaald werk hebben wanneer dat mogelijk is. Daarnaast betreft de invoering van een basisinkomen zoals beschreven in het artikel een aanzienlijke stelselwijziging. Het kabinet kiest voor het huidige systeem van sociale zekerheid, dat gekenmerkt wordt door gerichte inkomensondersteuning, veelal met een activerend karakter op basis van maatwerk. Het kabinet is dan ook geen voorstander van een experiment met het basisinkomen. Wouter Koolmees is tegen een Basisinkomen of iets dat daarop lijkt. 

 

 

Een paar lopende dossiers

De Buitenschool Glimmen is lang met de gemeente bezig geweest over het plan passend te krijgen in de omgeving. Over de verkoop van de grond was al al wel vrij snel overeenstemming. Het zou fantastisch zijn als dit duurzame project dit jaar echt gestart kan worden.

De beste plek voor de Brinkschool is aan de Rummerinkhof. Na de aanvankelijke keuze voor renovatie van het oude schoolgebouw van het Zernike College opteert de stichting Baasis toch voor nieuwbouw. Op 16 mei gaan we met de omwonenden in gesprek met de mogelijkheden en de wensen.

Het bestemmingsplan Raadhuisplein/Haderaplein staat weer voor de raadscommissie van mei op de agenda. We hebben een goed overleg gehad met de omwonenden van de Molenweg en de Hortuslaan. Iedereen moet zich goed realiseren dat er een helder kader is meegegeven is door de gemeenteraad voor een Europese aanbesteding. Die aanbesteding heeft een winnend plan opgeleverd van Explorius. Ingrijpende veranderingen zijn niet mogelijk zonder in problemen te komen met Explorius, maar ook de partijen die verloren hebben. We hebben deze week een goed gesprek gehad met de Aldi. Volgende week spreken we met Explorius over de wensen van de bewoners van de Molenweg en de Hortuslaan en onze eigen wensen ter aanpassing van het eerste schetsplan.

 

 

Sociale werkplaats en loondispensatie

Voor de commissie KIA (Kamer Inclusieve Arbeid) doe ik een ronde langs directeuren van sociale werkvoorzieningen. De KIA is op zoek naar een ‘mandje arbeidsvoorwaarden’ waar de gemeente verantwoordelijkheid voor draagt. Als je deze uitzending van Zembla hebt gezien weet je dat het zeer noodzakelijk is dat hier iets gaat gebeuren. De gesprekken leveren een beeld op dat het uiterst noodzakelijk is dat er een fatsoenlijke regeling komt voor deze kwetsbare doelgroep. Binnenkort een uitgebreid verslag op deze site.

 

 

De fietstunnel gaat er komen

Begin jaren negentig hebben mijn vrouw en ik grond gekocht van de gemeente Haren voor een nieuwbouwwoning. Wij moesten extra betalen als bijdrage voor de realisatie van een fietstunnel bij het station. Op woensdag 2 mei 2018 mocht ik als wethouder samen met regiodirecteur van ProRail, Jan Mulder, het startsein geven voor de aanleg van de fietstunnel. 27 jaar na de eerste bijdragen! Voor het startsein was bedacht om teksten op te stellen waarom deze fietstunnel zo nuttig is. Die teksten gingen in een metalen koker en zullen ingemetseld worden in de tunnel. De tijdscapsule hebben wij overhandigd aan Erik Kijlstra van Reimert, de bouwer van de fietstunnel. De fietstunnel is een onderdeel van een flinke upgrading van het stationsgebied. Het stationsgebouw krijgt een facelift, er komt een appartementengebouw naast het stationsgebouw, de fietstunnel, twee woontorens aan de andere kant van het spoor en 5 grondgebonden woningen naast het parkeerterrein. Als ook het gebouw dat door de Grontmij als kantoor is gebruikt wordt gerenoveerd, is het plaatsje af. Die nieuwe invulling van het Grontmij gebouw gaat er komen.

 

 

Dodenherdenking

Op 4 mei hebben we weer de traditionele wandeling gemaakt langs de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog onder leiding van Klaas Drenth. Mooi dat er ook weer jongeren bij waren. Inspireert tot het goede. De plechtigheid was dit jaar bijzonder door de aanwezigheid van de neef van Donald Taylor, een van de slachtoffers uit Nieuw-Zeeland. Eerder op de dag is hij op de plek geweest waar zijn oom is omgekomen en hij was bij de onthulling van een speciale plaquette aan de Blekerweg in Haren.

 

Na de wandeling was er weer een mooie dienst bij de dorpskerk en in de dorpskerk. Een groep van de Scouting brachten de kransen voor de kranslegging. Burgemeester Pieter van Veen en gemeentesecretaris Madelon de Wilde legde de eerste krans namens het gemeentebestuur.

 

 

Ouderenbonden

Woensdag 2 mei een goed gesprek gehad met vertegenwoordigers van de PCOB en de Seniorenvereniging Haren. Bij de opening werd geconstateerd dat het PCOB-afdeling Groningen het niet lukt om regelmatig overleg te hebben de betrokken wethouder. Er zitten voordelen aan de kleinere gemeente! Wij hebben de vertegenwoordigers aangegeven dat wij een overdrachtsdocument voor de nieuwe gemeente Groningen gaan voorbereiden na de duidelijke voorkeur van de Tweede Kamer voor een herindeling. Vervolgens hebben we ze gevraagd een bijdrage te leveren voor het overdrachtsdocument. Dat gaan ze doen. We hebben ook gesproken over het idee van een ‘sociaal contract’ tussen gemeente en inwoners. Kom ik binnenkort op terug op deze website.

 

 

Verbekendag

De week is afgesloten met een gezellige Verbekendag bij ons in Haren. Goede gesprekken, lekker eten en deze keer mooie muziek en zang van mijn nichtje Kim.


Michiel Verbeek, 6 mei 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *