Michiel Verbeek

27 apr

De Tweede Kamer kiest voor herindeling. De Koning voor Groningen. De Raad voor gasloos bouwen en een energieneutraal dorp of wijk. Mark Rutte voor de zoveelste mea culpa. De Brinkschool voor nieuwbouw. De aanwonenden van het nieuwe gebouw aan het Haderaplein voor een onsje minder. Ik kies deze week voor Blanco White. En de moeilijke keuze voor rechtgeaarde D66’ers.

 

 

De Tweede Kamer wil Haren bij Groningen hebben

We waren voorbereid op de uitslag van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel samenvoeging Groningen, Haren en Ten Boer. Ik had al een paar dagen een lijstje in mijn zak met de vermoedelijke uitslag: 99 voor herindeling en 51 tegen. Ik had Denk aan de kant van ‘tegen’ ingedeeld. Fout, Denk is ‘voor’. De uitslag werd dus 102-48. Een duidelijke uitslag. Zo’n duidelijke uitslag maakt de kans op een meerderheid ‘tegen’ herindeling in de Eerste Kamer heel klein. Het college zal een voorstel voorbereiden over wat ons nu te doen staat. De gemeenteraad zal op 8 mei een duidingsvergadering houden en bepalen wat we de komende maanden tot de verkiezingen van 21 november 2018 gaan doen.

 

 

Ledenvergadering D66

Op woensdag 25 april 2018 was er een ledenvergadering van D66 over het besluit van de Tweede Kamer over de herindeling. Er was veel boosheid, verdriet en verontwaardiging bij de leden. Vooral over het optreden van partijgenoten Monica den Boer en Kajsa Ollongren. Hier vind je een verslag van dat debat: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/van-wie-is-de-lokale-democratie-en-de-martelgang-van-het-debat-over-de-herindeling-ghtb/. Al diegenen die boze mails hebben gestuurd naar de Kamerfractie hebben nog geen rechtstreekse antwoorden gekregen. Ik ook niet. Het hoofdbestuur heeft zich wel gemeld en wilde graag samen met Monica den Boer naar Haren komen, maar woensdag 25 april moest Monica den Boer in de Kamer blijven voor stemmingen over de dividendbelasting memo’s. Een aantal leden heeft al een knoop doorgehakt, anderen zijn nog niet zo ver en weer anderen hopen op betere tijden!

 

 

In gesprek met omwonenden Haderaplein

De invulling van het Haderaplein met het plan van Explorius en de bespreking van het onderliggende bestemmingsplan heeft een indringende discussie opgeleverd in de gemeenteraad. Er waren nog veel vragen. De raadsleden drongen ook aan om als college opnieuw in gesprek te gaan met de aanwonenden aan de noordkant en de oostkant van het plan. Dat hebben collega Mathilde Stiekema en ik gedaan op dinsdag 24 april 2018. Het leverde een aantal belangrijke punten op die we met Explorius en Aldi gaan bespreken.


 

 

Brinkschool

De Brinkschool wil graag naar de Rummerinkhof, maar heeft een voorkeur voor nieuwbouw boven renovatie van het oude gebouw van het Zernike College. Dat betekent een langere bouwperiode. Het levert nieuwe mogelijkheden op, maar ook problemen voor de korte termijn. Op 16 mei gaan we in gesprek met omwonenden met alle ideeën en wensen die er dan zijn.


 

 

Koningsdag

Vrijdag 27 april 2018 vierde Koning Willem Alexander zijn 51ste verjaardag en zijn eerste lustrum van 5 jaar als Koning. Het Koninklijk paar was met familie dit jaar in Groningen. Voor de festiviteiten zijn alle burgemeesters in de provincie Groningen uitgenodigd in de stad. Het protocol schrijft voor dat alle genodigden voor aankomst van het Koninklijk paar aanwezig moeten zijn. Daarom kon burgemeester Pieter van Veen de Koningsdag in Haren niet openen en mocht ik dat dat doen als eerste locoburgemeester. Met een korte toespraak heb ik dat met veel plezier gedaan.


 

Na de plechtigheid samen met collega Mathilde Stiekema een rondje over de Harense vrijmarkt gelopen. Het was mooi druk. Het moet een hoop opgeruimde garages en zolders opleveren!


 

In Groningen werd de Koninklijke familie getrakteerd op een veelzijdig programma met veel dans en muziek, maar ook ruim aandacht voor gezond voedsel, ondernemerschap, innovatie, de aardbevingsproblematiek en de toekomst van onze energiehuishouding. Een student van de Hanzehogeschool samen met Ranomi Kromowidjojo liet het Koningspaar de werking van waterstof zien.


 

 

Memo’s dividendbelasting of memogate

Woensdag 25 april moest Mark Rutte zich verantwoorden in de Tweede Kamer over de memo’s over de dividendbelasting, waarvan lange tijd het bestaan ontkend was. Of anders gezegd waarvan beweerd werd door Rutte en de fractievoorzitters van de coalitie dat ze het bestaan ervan niet konden herinneren. Lilian Marijnissen had een prachtige quote over Rutte: ‘het wordt pas belangrijk om te melden als het op de hoofdpagina van de krant staat’. De memo’s zijn pas openbaar geworden na een Wob verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) van twee onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, Jan van der Streek en Martijn Nouwen en een publicatie in Trouw.


 

Het was een ontluisterend debat. De minister-president hield stug vol dat hij geen herinnering had aan de memo’s. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen verklaarden vervolgens eveneens geen herinnering te hebben aan de memo’s. In de loop van het debat bleek iedereen herinnering te hebben aan de notitie van Eric Wiebes. Die had als staatssecretaris van Financiën, maar vooral als VVD’er een notitie over het onderwerp geschreven voor onderhandelaar Rutte om tot een compromis te komen. Sybrand Buma maakte er helemaal een gênante vertoning van toen hij zei dat hij de memo’s toen niet gelezen had en nu nog niet. Hij was volstrekt content met de afweging van toen. En dit illustreerde de achterliggende deconfiture van de hedendaagse politiek in Nederland. Onze politieke leiders nemen een beslissing over een bedrag van 1,4 miljard euro, zonder echt verdiept te hebben in de voors en contra’s. Dat is toch schokkend! Vlak na het bekend worden van de maatregel is er een lawine van kritiek op gekomen. De voorlieden van de coalitie willen dan toch precies weten hoe zaken in elkaar zitten? Blijkbaar niet. We framen en spinnen het verhaaltje van Rutte over het vestigingsklimaat en dan zijn we klaar! Na het lezen van de memo’s is het duidelijk dat ambtelijk met redenen omkleed het afschaffen van de dividendbelasting wordt afgeraden, maar de hogere macht wint. Een dealtje tussen Unilever en Rutte? Ik vrees dat Rutte zich dat niet meer kan herinneren. Voor degenen die na de memo’s nog meer willen lezen en leren over de dividendbelasting en de foute keuze van dit kabinet moet het artikel Blind gokken met Dividendbelasting van de econoom Bas Jacobs maar lezen. 

Een ander uitermate sterk artikel over de dividendbelasting is van Jesse Frederik van De Correspondent. Afschaffen van de dividendbelasting is niet goed voor het vestigingsklimaat, maar voor het gevestigdenklimaat. Voor bedrijven met Britse aandeelhouders zoals Shell en Unilever. Jesse Frederik legt uit hoe Wiebes en Rutte de ceo van Unilever, Paul Polman, hebben willen helpen in zijn strijd tegen partijen die Unilever willen overnemen.


 

 

Citaat Thornton Wilder

Na de teleurstellende optredens van Monica den Boer en Kajasa Ollongren in het debat over het wetsvoorstel samenvoeging Groningen, Haren en Ten Boer en de ontluisterende verdediging van Mark Rutte en de fractievoorzitters van de coalitie stuurde mijn broer mij een prachtig citaat uit The Ides of March van Thornton Wilder. Het boek over de laatste jaren van het Romeinse Rijk van Julius Caesar, gepubliceerd in 1948. De politici van dit kabinet willen graag het vertrouwen terugwinnen van de burger, maar het tegenovergestelde wordt bewerkstelligd. Met hun wijze van politiek bedrijven worden de flanken gevoed, omdat de politici van de middenpartijen steeds slechter worden in de verbinding maken met veel burgers. Het citaat: The adherence (aanhankelijkheid) of the people is not acquired merely by governing them to their best interests. We rulers must spend a large part of our time capturing their imaginations.


 

 

Zou het doorspitten van een dossier niet meer nodig zijn in de huidige politiek?

In het debat over het wetsvoorstel samenvoeging Groningen, Haren en Ten Boer hebben we gezien dat veel Kamerleden geen zin hebben gehad om recente informatie te bestuderen en te wegen. Het was veel makkelijker om alleen de oplegger met de gekopieerde tekst van de provincie Groningen te lezen. Ook minister Ollongren heeft niet de moeite genomen het dossier goed te bestuderen. Ik vind dat schokkend, maar misschien is dat wel normaal. Een week later in het debat over de dividendbelasting memo’s zagen we hetzelfde patroon. Wat hebben die politici eigenlijk bestudeerd voor dat ze een besluit namen over een cadeau 1,4 miljard aan een paar aandeelhouders, maar vooral aan buitenlandse overheden?   

 

 

Gebiedsvisie en leges Zonneparken en een ondersteunende motie

Maandag 23 april 2018 heeft de gemeenteraad van Haren ingestemd met de gebiedsvisie en het systeem van leges voor zonneparken. En de gemeenteraad heeft met een grote meerderheid de motie Gasloos bouwen aangenomen. Een mooie ondersteuning voor het college om alle bouwers in Haren op het hart te drukken om bij nieuwbouw geen gasaansluiting meer te maken. Als de wetgeving veranderd is, dan gaat het vanzelf, maar zolang dat nog niet het geval is moet het in samenspraak. De motie roept ook het college op om een voorstel te doen voor een energieneutraal dorp of wijk voor de subsidieregeling van het ministerie van BZK over de gebouwde omgeving. Het wordt krap tijd, maar we gaan het proberen. Daarbij gaan we wel hulptroepen inroepen. Zou fantastisch zijn als we op tijd een mooi plan klaar hebben waarbij inwoners aan het stuur komen en waarbij de gemeente zorgdraagt voor deskundige ondersteuning.


 

 

Mooie muziektip: Blanco White

Heel mooi: Colder Heavens van Blanco White. Hier live in Paradiso:

https://www.youtube.com/watch?v=QWZqeTDEIig

 

 

Michiel Verbeek, 27 april 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *