Michiel Verbeek

22 apr

Het Kamerdebat over de samenvoeging Groningen, Haren en Ten Boer was een martelgang. Het gaat goed met het Harener Holt. Het kabinet moet het beleid aanpassen voor de meest kwetsbare werkers op de arbeidsmarkt. Haren is een voorbeeld op het gebied van ondersteuning inburgering. Wat kan het GON betekenen voor het sociaal domein? En Music4All was weer geweldig!

 

Het Kamerdebat over het voorstel herindeling Groningen, Haren en Ten Boer

Dinsdag 17 april 2018 was het belangrijke debat over het wetsvoorstel van de samenvoeging Groningen, Haren en Ten Boer. Een diepe gekoesterde wens van de provincie Groningen is een op een overgenomen door minister Kajsa Ollongren overgenomen van haar voorganger Ronald Plasterk. Eerst om 12.00 uur een interview met het NOS-journaal en om 14.00 uur vertrek met een busje met D66’ers naar Den Haag.

Voor een uitgebreid verslag van debat verwijs ik naar: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/van-wie-is-de-lokale-democratie-en-de-martelgang-van-het-debat-over-de-herindeling-ghtb/

Toen wij ’s avonds terugreden naar Haren konden we al een verslag lezen op Haren de Krant: http://www.harendekrant.nl/nieuws/tweede-kamer-herkauwde-herindeling-haren-grondig-en-vlagen-fel-debat/

Marc Chavannes van De Correspondent had ook aandacht voor het debat. Aardig dat hij ook naar mijn verslag verwijst: https://decorrespondent.nl/8190/gemeentelijke-democratie-en-hoe-den-haag-helpt/9655846200-26cc8e93

Er tekent zich een ruime meerderheid af voor de samenvoeging. Helaas had Thierry Baudet deze keer gelijk dat er sprake is van een zekere immuniteit voor tegenargumenten.  Recente gegevens over de financiële situatie en een eerlijk verhaal over bestuurskracht en eigen keuzes op lokaal niveau is voor veel politici in Den Haag voor dovemans oren. Het vertrouwen in de politiek heeft weer een flinke knauw gekregen, niet door de keuze voor samenvoeging, maar wel voor de dubieuze onderbouwing. Dinsdag 24 april gaan de Tweede Kamerleden stemmen. Dan zullen er ongetwijfeld vergaande beslissingen volgen.

 

 

Het Gebiedsondersteunings Netwerk (GON)

De gemeente Groningen is al ruim een jaar bezig met een dialoog in de stad over het GON. Woensdag 18 april 2018 was er een debat in de gemeenteraad van Groningen. Het lukte niet om het debat live te volgen, maar terugkijken op de webcast is een fantastisch alternatief. Groningen wil een algemene voorziening maken van een deel van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en dat aanbesteden in vier kavels. Het gaat om: sociale activering, individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf. De stad wordt ingedeeld in 4 gebieden. Voor ieder gebied vindt er een aanbesteding plaats op basis van een duidelijke resultaatsverplichting en een lumpsum (vast bedrag). Groningen wil minimaal met twee partijen een aanbesteding doen en maximaal met 4. Kleine aanbieders zullen contracten moeten sluiten met de aanbieder die de aanbesteding heeft gewonnen. In het debat in de raad in Groningen illustreerde wethouder Ton Schroor met een voorbeeld opgetekend uit de mond van een maatschappelijk werker van de stichting WIJ GRONINGEN. Als een medewerker op zoek gaat naar individuele begeleiding voor een hulpvrager, dan gaat hij shoppen. Dat kost veel tijd. Met de GON bespaart de medewerker veel tijd. Bij de GON kunnen ze snel aangeven wat de beste oplossing is in het geval van de betrokken hulpvrager. Wat Schroor ook wil bewerkstelligen met de GON is een veel betere afstemming op en benutting van buurthuizen, sportverenigingen en andere publieke voorzieningen. Een punt waar nauwelijks raadsleden op reageerden was dat de winnaar van de aanbesteding ongeacht de instroom moet leveren. Dat lijkt mij een kwetsbaar punt. Mijn eerste reactie op de aanpak van Groningen was niet zo positief, maar na het lezen van de stukken en het beluisteren van het debat kan ik mij er meer bij voorstellen. In de situatie van Haren gaat het minder aanbieders en is de keuze makkelijker te maken voor iemand van ons Toegangsteam samen met de hulpvrager. Wat ik interessant vind in de verdediging van Ton Schroor dat hij de stichting WIJ steeds meer positioneert als regisseur en steeds minder als uitvoerder. Dat komt dichter bij de filosofie in Haren.

 

Groen Links en de VVD moeten even komen kijken in Haren

Maandag 16 april 2018 zaten Zihni Özdil van Groen Links en Bente Becker van de VVD in Nieuwsuur over inburgering. Özdil viel de marktwerking aan. De vele bureautjes die geld verdienen aan Nieuwe Nederlanders, maar weinig leveren. Bente Becker benadrukte de eigen verantwoordelijkheid van inburgeraars zelf. Zij wilde vooral niet het beleid veranderen. Zij was bang dat de lokale overheid alles weer naar zich toe zou trekken. Op dit moment slaagt rond de 40% van de inburgeraars voor het inburgeringsexamen. De voorbereiding is onvoldoende. In de gemeente Haren is de score boven de 80%. Misschien is het goed dat Zihni en Bente een keer komen kijken hoe wij dat doen in Haren.

 

 

Terugwinnen van vertrouwen gaat nog niet lekker bij dit kabinet

Mark Rutte heeft bij de start van Rutte 3 gezegd dat het vertrouwen van de burger teruggewonnen moet worden. Dat gaat nog niet echt lekker. Deze week twee voorbeelden van het tegenovergestelde. Kajsa Ollongren is niet geïnteresseerd in recente informatie van de situatie in Haren en schoffelt systematisch argumentatie dat haar niet welgevallig is aan de kant. Jesse Klaver gooide deze week zout in de pijnlijke wond van de dividendbelasting. Er is emailverkeer die Klaver graag wil inzien. Maar daar voelt het kabinet niet voor.  Publicatie, zo schrijft het ministerie van Financiën, zou afbreuk doen aan de bescherming van de noodzakelijke vertrouwelijkheid van de formatie. Bovendien zou het ertoe kunnen leiden dat het vertrouwen binnen de regeringscoalitie ‘onder druk komt te staan.’ Daar zal Jesse Klaver het niet bij laten, vermoed ik.

 

 

Music4All

Vrijdagavond was de gemeente Haren door de gemeentesecretaris met haar man en ik met mijn vrouw vertegenwoordigd bij het fantastische concert van Music4All. Leerlingen met een beperking van de van Lieflandschool en Visio en bewoners van Borgheerd in Haren  maken samen met leerlingen van het Harens Lyceum en het Maartenscollege en studenten van het Conservatorium van de Hanzehogeschool.  

 Kleurrijk Haren loopt goed

Het mooie initiatief van Kleurrijk Haren trok zondag 22 april 2018 weer veel publiek in buurthuis De Mellenshorst. Ontmoeting, samen koken, samen eten. Het diner wordt gemaakt van leftovers van Jumbo en wordt door vrijwilligers gemaakt en gratis opgediend!

 

 

Op bezoek bij Empatec

Maandag 16 april was ik op bezoek bij directeur Harry de Wit van Empatec, een werkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik maak voor de commissie KIA (Kamer Inclusieve Arbeid van de VNG) een ronde langs een aantal SW-bedrijven. De KIA onderzoekt mogelijkheden om te komen tot een ‘mandje met arbeidsvoorwaarden’ voor de verschillende groepen werkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Als je goed functionerende werkbedrijven wilt hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan moet je een werkbedrijf de mogelijkheid geven mensen met grote afstand en mensen met een kleine afstand (en dus meer productieve waarde) en mensen zonder afstand tot de arbeidsmarkt te combineren. Maak een echt bedrijf en betaal als overheid het verschil tussen productieve waarde en minimumloon. En laat het idee van loondispensatie onmiddellijk vallen, en ga verder met het huidige systeem van loonkostensubsidie. De werkbedrijven willen het, de werkgevers willen het en de doelgroep zelf wil het heel graag. Doen we dat niet dat gaan wij een zeer kwetsbare groep in grote problemen brengen.  

 

 

Toneelstuk Heringedeeld

Op woensdag 18 april ben ik naar het toneelstuk Heringedeeld in de Biotoop geweest. Het filmpje van Beno Hofman langs een aantal interessante plekken in Groningen, Haren en Ten Boer was leuk, maar het toneelstuk was erg slecht. Niet leuk, niet spitsvondig, niet leerzaam. Het publiek moet als debielen zijn ingeschat door de makers.

 

 

Nova Plantage vernieuwd

Vrijdag 20 april was ik aanwezig bij de opening van de Nova Plantage. Deze werd geopend door een uitstekende stand in van Koningin Maxima. Medewerkers van de Nova waren terecht trost op het vernieuwde restaurant.