Michiel Verbeek

15 apr

Het droevige en plotselinge overlijden van Pieter Smit. Donald Trump speelt met de wereldvrede. Een prachtig concert van Haevn. Wat gebeurt er toch in Hongarije? De energietransitie. Het Haderaplein. En de strijd voor het systeem van loonkostensubsidie.

 

Plotselinge overlijden van burgemeester Pieter Smit van Oldambt

Vrijdag 6 april zat ik nog met deze partijgenoot in een vergadering over de gezondheidsgevolgen van aardbevingen, op dinsdag 10 april kwam het bericht binnen dat hij plotseling overleden was. Bizar en ongelooflijk triest. Mijn medeleven gaat uit naar de naasten van Pieter Smit. Als Pieter Smit binnenkwam, dan was dat nooit onopvallend. Zijn grote gestalte, zijn kale hoofd en zijn brede glimlach trok automatisch aandacht. Dat zal niet meer gebeuren.


 

Winkels, horeca en woningen op het Haderaplein

Maandag 9 april had ik een commissievergadering met drie agendapunten: het bestemmingsplan Haderaplein, de gebiedsvisie zonneparken en leges zonneparken. We begonnen 8 uur ’s avonds en iets voor 12 waren we klaar met het eerste punt. Reden voor de voorzitter om de overige agendapunten rechtstreeks in de raadsvergadering van eind april te agenderen. Dit is volgens mij mijn eerste keer dat ik een onderwerp heb behandeld van 4 uur. De bespreking opende met insprekers van de Molenweg en de Hortuslaan. Er was kritiek op de communicatie en op de omvang van het bouwvolume. Het zou niet Harens zijn.

Het huidige gemeentehuis aan het Raadhuisplein uit 2010 moest financieel gedragen worden door een ontwikkeling op het Haderaplein. Dat lukte niet, mede door de nasleep van de financiële crisis van 2008. Dit college heeft het voor elkaar gekregen om het vastgelopen plan weer vlot te trekken. De gemeenteraad heeft de oorspronkelijke opbrengst van het Haderaplein naar beneden bijgesteld en heeft het college duidelijke kaders meegegeven. Die kaders zijn vertaald in een programma van eisen voor een Europese aanbesteding. Vastgoedontwikkelaar Explorius heeft de aanbesteding gewonnen met een hele scherpe bieding voor de grond in combinatie met een supermarkt, dagwinkels, horeca en 32 woningen. Enige weken geleden kon iedere Harenaar kennisnemen van het plan in een inloopbijeenkomst en kon men van gedachten wisselen met de ontwikkelaar, de bouwer (Nijhuis), de architect (Zwarte Hond), gemeenteambtenaren en twee wethouders. De punten die tijdens die avond naar voren kwamen, werden er ook tijdens de raadscommissie door insprekers en raadsleden naar voren gebracht. De belangrijkste punten waren: 1. De bewoners van de Molenweg vonden dat er te weinig gecommuniceerd is met hun over de plannen. 2. De omvang van het gebouw is te groot voor Haren. 3. Behoud van de groenstrook en sloot langs de tuinen van de woningen aan de Molenweg. 4. De hoogte van het gebouw (nokhoogte 16 meter). 5. Het aangezicht vanuit de Brinkhorst. De open kijk op het terras aan de westkant van het gebouw zou met een inspringende rooilijn kunnen worden gerealiseerd. 6. Het dakterras zou te veel inkijk opleveren in de tuinen aan de Molenweg. 7. Kan groen tussen parkeerplaatsen afgedwongen worden? 8. Het grootste probleem bleek verkeer en parkeren. Er komen minder parkeerplaatsen terug en wat er terugkomt is voor het grootste deel alleen voor Aldiklanten. De raadsleden vonden het heel vervelend dat het bestemmingsplan na de aanbesteding wordt behandeld en niet ervoor. De aanvankelijke bedoeling was dat het bestemmingsplan al in juli vorig jaar aan de orde zou komen. Door diverse redenen is dat een aantal keren uitgesteld. Het proces van aanbesteding is gewoon doorgegaan. Bij die aanbesteding was enige zorg of de flinke vraagprijs van de grond haalbaar was. Die bleek haalbaar, maar de consequentie is wel een gebouw met een commerciële plint en 32 appartementen. Voor de geplande besluitvorming in mei zal het college meer duidelijkheid geven op de genoemde punten.

 

Donald Trump speelt met de wereldvrede

De wereldvrede werd afgelopen week op de proef gesteld door dubieus gedrag van Donald Trump. Hij kondigde deze week aan dat er een vergelding zou komen voor de vermeende gasaanval (het nog niet duidelijk wie hier wat gedaan heeft) in Syrië. Uiteraard via zijn favoriete mediakanaal Twitter. De Russen reageerden direct met de aankondiging dat aanvalsraketten uit de lucht geschoten zullen worden. En dan krijg je de reactie van Trump dat de Russen zich kunnen voorbereiden op de meest geavanceerde raketten. Zaterdagochtend werden we wakker met het nieuws dat de aanval was uitgevoerd. De precisiebombardementen hebben volgens eerste berichten 3 burgers en 6 soldaten het leven gekost. Vanuit Syrië komen de berichten dat ze niet echt onder de indruk zijn en Iran en Rusland reageren als verwacht. Zou het hier mee over zijn of gaat deze idiotie tussen grootmachten gewoon nog even door? En het zal toch niet zo zijn dat Trump hoopt de media hiermee af te houden van het boek dat dinsdag uitkomt van James Comey, oud-directeur van de FBI. Hier staan ongetwijfeld heel veel vervelende zaken in voor Trump. Uit voorpublicaties blijkt dat Comey Donald Trump omschrijft als onethisch en niet gebonden aan waarheid en institutionele waarden. Als dit boek het presidentschap van Trump niet aan het wankelen zal brengen, zal dat dan gebeuren met de uitkomsten van het onderzoek van Robert Mueller of door ex-lover Stephanie Clifford (Stormy Daniels)?

 

 

De winst van Orban in Hongarije is niet gunstig voor Europa

Victor Orban heeft voor de derde keer met een hele ruime zege de verkiezingen in Hongarije gewonnen en kan zijn regering voortzetten. De partij van Orban won 49,5% van de stemmen, maar door het kiesstelsel krijgt zijn partij 133 van de 199 zetels. Een tweederde meerderheid. Naast de nationaalconservatieven van Orban is er ook nog een rechts-nationalistische partij met 20% van de stemmen. De Socialisten behaalde 11,9%. Kortom een enorm rechts bolwerk. Orban heeft gewonnen met een ultra rechts anti-migranten verhaal. In het VPRO-programma Tegenlicht werd een poging gedaan om te achterhalen waarom de Hongaren zo gevoelig zijn voor dit anti-migranten verhaal. Politicoloog Ivan Krastev had daar een interessante verklaring voor. In vergelijking met het Westen is er een tegenstelling tussen mensen van ergens en mensen van overal. Degene die vreemden zien als bedreiging van hun cultuur tegenover de wereldburger. Het verschil tussen vastklampen aan tradities en gewoonten en omarmen van mondiale waarden. West-Europeanen hebben een koloniaal verleden en zijn veel meer wereldlijk ingesteld. In 1968 hebben de West-Europeanen zich ontworsteld van druk op basis van het recht van het individu, terwijl het bij de Oost-Europeanen om de soevereiniteit van de landen ging. En dus de eigen groep. Denk aan de Praagse Lente en de studentenopstand in Polen. Het ging om de strijd tegen de Sovjetisering. Hongaren waren volgens Krastev in de 20ste eeuw slachtoffers. Daarom begrijpen ze andermans slachtofferschap slecht. Michael Ignatief zegt in dezelfde uitzending van Tegenlicht dat hij nooit gedacht heeft dat democratie ontkoppeld zou worden van de rechten van minderheden, grondwettelijke toetsing, onafhankelijke rechtspraak, vrije media en vrije universiteiten. De democratie in Hongarije wordt plotseling tegen deze punten gebruikt. Uit de berichtgeving over de Hongaarse verkiezingen heb ik nog niet goed kunnen achterhalen hoe jongeren gestemd hebben. Wat wel al een tijdje gaande is dat veel jongeren Hongarije verlaten en naar West-Europa hun heil zoeken.

 

 

Prachtig concert van Haevn

Zaterdagavond naar een prachtig concert geweest van Haevn. Van deze Nederlandse groep moet het eerste album nog uitkomen, maar al wel een uitverkochte Oosterpoort in Groningen.

Hier een van hun bekendste nummers tijdens een radio optreden: https://www.youtube.com/watch?v=MlP-y-7RwCk

 

 

Op bezoek in Den Haag

Dinsdag 10 april heb ik mijn laatste actie richting Den Haag ondernomen om de zelfstandigheid van Haren de bepleiten. Op bezoek bij Monica den Boer en Rob Jetten van de Tweede Kamerfractie van D66. Je kunt verschillende opvattingen hebben over het nut van herindelen, maar je kunt op basis van de feiten niet beweren dat Haren niet zelfstandig kan blijven en daarom bij Groningen gevoegd moet worden. Als je klakkeloos de onjuiste informatie van de provincie Groningen volgt, dan kan dat wel, maar dat mag je van serieuze Kamerleden niet verwachten. Ik heb geleerd dat Kamerleden dit dossier niet tot de kleinste details proberen te doorgronden. Mijn indruk is dat ze vinden dat de regio eigenlijk dit soort kwesties zelf moet oplossen. Op grote afstand in Den Haag krijgen Kamerleden verschillende informatie. De een zegt dit, de ander dat. Als je alleen de verschillende meningen aanhoort, ga je twijfelen. Je zult moeten uitzoeken wie gelijk heeft. Ik vrees dat dat eigenlijk niet gebeurd. Als er dinsdag alleen een marginale toetsing plaatsvindt, dan krijgen we het moeilijk! Ik hoop en verwacht een degelijke bijdrage van D66 en zeker geen klakkeloos overnemen van de onjuiste verhalen van de provincie Groningen.

Dinsdag 17 april 2018 om 18.30 uur staat het debat over het voorstel van de samenvoeging op de agenda van de Tweede Kamer.

 

 

Energietransitie

Gedeputeerde Nienke Homan heeft woensdag 11 april weer alle wethouders energie en duurzaamheid uitgenodigd voor overleg over de ambitieuze energietransitie van de provincie Groningen. De gedeputeerde wist te vertellen dat het kabinet er alles aan doet om de wetgeving ten aanzien van gasgebruik bij nieuwbouw al per 1 juli 2018 van kracht te laten zijn. Dat betekent dat de vele nieuwbouwplannen in Haren aardgasvrij gaan worden. Om de ambitieuze doelstelling voor 2030 te halen ontkomt de provincie niet aan inzet van windenergie. De provincie bereidt criteria voor waarbij bewoners in de buurt van een windmolen kunnen meeprofiteren van de opbrengst. Op die manier moet de acceptatie van windenergie op land vergroot worden. Nu besloten is door het kabinet om per 2030 de gaswinning tot nul terug te brengen, is er een grote opgave in de omzetting van gas naar alternatieven in de gebouwde omgeving. Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongron, heeft een fors subsidiebedrag in het vooruitzicht gesteld voor pilots in het kader van de overgang naar aardgasvrij en energieneutraal. De provincie wil 6 projecten in het aardbevingsgebied indienen, maar er is ruimte voor meer. Wij gaan serieus bekijken of wij een plan kunnen maken voor een energieneutraal dorp, waarbij de inwoners van het dorp zelf bepalen wat er gaat gebeuren. We moeten wel haast maken. De minister wil immers voor 1 juli de plannen op het ministerie hebben.

 

 

 

In gesprek met Johan Hamster over het werkbedrijf

Vanuit de VNG-commissie KIA (Kamer Inclusieve Arbeid) zit ik in een werkgroep die een voorstel moet voorbereiden over de arbeidsvoorwaarden van degenen die onder de oude WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) vallen, onder het nieuwe regime van Beschut werken en van alle nieuwe mensen in de Participatiewet. Johan Hamster is namens de Christen Unie wethouder in Stadskanaal en bestuurslid bij Wedeka. Ik wilde ter voorbereiding met hem spreken als bestuurslid van een sociale werkvoorziening en omdat hij een gesprek heeft gehad met econoom Paul de Beer, die de commissie KIA al eerder heeft geadviseerd. Het kabinet Rutte 2 is ten onrechte gestart met de afbouw van de sociale werkvoorzieningsbedrijven, volgens Hamster. Voor deze kwetsbare doelgroep leverde de bedrijven zekerheid van inkomen, maar ook van sociale contacten en het gevoel erbij te horen. Nu is er grote onzekerheid bij de doelgroep. Onlangs werd dat ook weer duidelijk in een uitzending van Zembla. Hamster pleit sterk voor bescherming van deze kwetsbare groep. En hij is duidelijk voorstander van bedrijven met een combinatie van verschillende beperkingen. Als degenen met de meeste productiviteit alleen bij aparte bedrijven ondergebracht moeten worden, dan is er geen goed bedrijf meer te runnen. Over de keuze voor loonkostensubsidie of loondispensatie kiest Hamster voor handhaven van het huidige systeem van loonkostensubsidie. Het werkt nu goed dat het salaris voor de productieve waarde aan de werkgever door de gemeente wordt aangevuld tot cao-niveau. De keuze voor loondispensatie betekent een inkomen ontvangen dat de werkgever wil betalen en vervolgens moet de werker aanvulling aanvragen tot bijstandsniveau bij de gemeente. Is er een partner met inkomen, dan is de kans groot dat er geen aanvulling komt. Werkers blijven hun hele leven in de bijstand en van pensioenopbouw is geen sprake. Deze ellende mag je deze kwetsbare doelgroep niet aandoen, volgens Johan Hamster. En ik ben het roerend met hem eens!

 

Michiel Verbeek, 15 april 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *