Michiel Verbeek

08 apr

Op bezoek in Onnen en Glimmen. Genoten van Terschelling en de voorstelling van Tim Fransen. Blockchain in Zuidhorn. En een mooi gasbesluit, maar grote zorg over de gelden voor de hersteloperatie.

 

Raadsvergadering 26 maart 2018

Er waren weinig agendapunten, maar dat is geen garantie voor vroeg thuis zijn. Het bood de gelegenheid wat uitgebreider te discussiëren over bijvoorbeeld de brief van de Werkgroep Armoedebeleid. De werkgroep wil al heel lang een boekje met alle regelingen en voorzieningen voor mensen met een krappe beurs en ze willen graag een cliëntenraad voor mensen in de Participatiewet (bijstand). Ik begrijp de wens, maar we willen graag één bron van alle informatie: Haren Helpt. Voor verschillende onderdelen worden er flyers gemaakt en we hadden net afgesproken met de werkgroep om het informatieblok van Groningen over te nemen. Dat is handig voor alle adviseurs, intermediairs en andere ondersteuners van degenen die een beetje hulp nodig hebben. Op de website Haren Helpt hebben we inmiddels een printversie optie toegevoegd. Het was niet genoeg. De raad ondersteunde de wens van de werkgroep om een geprinte versie te maken van voorzieningen en regelingen. Het gaat er komen. De tweede wens van de werkgroep is de cliëntenraad. Aandacht voor de belangen van de mensen uit de Participatiewet is nu ondergebracht bij de ASD (Adviesraad Sociaal Domein). Die hebben moeite om scherp beeld te krijgen van de wensen en belangen van de doelgroep. In het verleden is er een cliëntenraad geweest. Op een gegeven moment was daar geen animo meer voor. Mede om die reden hebben wij de keuze voor de ASD gemaakt. Wij gaan de doelgroep zelf vragen of ze weer een cliëntenraad willen of liever twee keer jaar een bijeenkomst waarin we over allerlei zaken in gesprek gaan.

 

Mariska Sloot terug in de raadszaal

Oud-wethouder van Haren, Mariska Sloot, is terug in de Harense politiek, maar nu als raadslid. Esther Wiersma heeft ervoor gekozen om terug te treden. Daarmee kwam een plaatste vrij voor Mariska Sloot. Welkom terug.


 

Facebook en Cambridge Analytica

Ik heb de interviews van Mark Zuckerberg gezien over de kwestie van Cambridge Analytica. Ik heb geen gevolg gegeven aan de deletefacebook actie. Ik denk dat Facebook belangrijke verbeterslagen gaat doorvoeren. En Zuckerberg zal ook getuigen voor een Congres hoorzitting.

 

 

Puzzel of mysterie

Rob Wijnberg vraagt aan Joris Luyendijk naar het verschil tussen een puzzel en een mysterie: ‘Een puzzel is een vraag waar je het antwoord niet op weet, omdat de onderdelen van het antwoord niet op de juiste plek liggen. Een mysterie is een vraag waarop je het antwoord niet weet omdat je de vraag niet begrijpt.’

 

 

Het gasbesluit: prachtig, maar ook grote zorgen

Zo opende de NRC na de aankondiging van minister Wiebes dat de gaskraan binnen 12 jaar dichtgaat. Prachtig nieuws

Op vrijdag 6 april 2018 had ik een gezamenlijke bijeenkomst van burgemeesters en wethouders Zorg over een gezondheidsonderzoek naar de gevolgen van de aardbevingsproblematiek. Veel bestuurders hadden grote zorg over de kans dat het gasbesluit gepaard gaat met minder geld voor de herstelopgave. Als dat gaat gebeuren zal Den Haag een stevige dobber krijgen aan Groningen! Het onderzoek Gronings Perspectief leverde een zeer zorgelijk beeld op. 85.000 mensen hebben last van ernstige stress door de aardbevingen. Burgemeester van Groningen, Peter den Oudsten, opende de bijeenkomst met de oproep om de problemen onder ogen te zien, maar vervolgens op zoek te gaan naar handelingsperspectief. Ook voor gemeenten die gedupeerde burgers willen bijstaan. Aan het einde van de bijeenkomst was het handelingsperspectief nog niet gevonden en werd geconstateerd dat gemeenten erg afhankelijk zijn van het Rijk.

 

Goed gesprek met het onderwijs

Tijdens de bijeenkomst met vertegenwoordigers van zowel de basisscholen als het voortgezet onderwijs hebben we iedereen bijgepraat over de huisvestingsplannen. Vanuit het Harens Lyceum is toegelicht hoe ze hun E-lab ter beschikking willen stellen aan alle Harense basisscholen. Mooi aanbod.  Samen met het Harens Lyceum, het Maartenscollege en de Gemeentelijke Kredietbank gaan we een programma maken op het gebied van financiële educatie van groep 7 basisschool t/m klas 4 van het voortgezet onderwijs. De gelden voor energiebesparing op scholen hebben we gekoppeld aan het programma van Energy Challenges. Harry van Ommen hield een pitch voor de scholen die nog niet meedoen.


 

VNG Realisatie congres

Op woensdag 28 april 2018 was ik op het congres Back to he future van VNG Realisatie. Op de dag zelf begreep ik dat VNG Realisatie de nieuwe naam is van KING. De titel van het congres was gepikt van de gelijknamige nota van staatssecretaris Jacob Kohnstamm van D66 over de informatiemaatschappij uit Paars 1. Het was stampvol in Utrecht. Met ruim 25 workshops kon iedereen z’n eigen programma samenstellen. Mijn workshop over de energietransitie was interessant, de andere twee niet. Workshops van 45 minuten zijn niet erg geschikt voor degenen die graag kennis komt ophalen. Dacht ik interessante informatie op te gaan halen over de Omgevingswet, word ik getrakteerd op een Lagerhuisdebat met twee stellingen. Heel jammer.

 

 

VNG-commissie Werk en Inkomen

De VNG-commissie Werk en Inkomen is altijd interessant. Donderdag 29 maart hebben we uitgebreid gesproken over de contacten met het Rijk. Veel gemeenten hebben grote problemen met de financiering van de bijstand en de jeugdzorg. Daarover wil een delegatie van de VNG indringend spreken met het kabinet. Maar die houdt de deur dicht. Het kabinet zegt dat de algemene verhoging van het Gemeentefonds voldoende is. Dat is niet het geval. Daar komt nog bij dat de VNG de normvergoeding voor onderhuisvesting vanwege stijgende bouwkosten heeft verhoogd met 40%, maar de Algemene Uitkering wordt er nog niet op aangepast. De verklaring voor de afhoudende houding van het kabinet wordt verklaard uit de stevige rekening die het kabinet verwacht voor de hersteloperatie voor Groningen. Alles wordt op slot gezet.

 

 

Op bezoek bij Plaatselijk Belang Glimmen

Op 27 april is het college van B&W op bezoek geweest bij Plaatselijk Belang Glimmen. We hebben veel zaken aan de orde gehad. Ze wilden graag van ons weten wanneer er gebouwd wordt aan de Beukenlaan.

En wanneer er iets terugkomt na de sloop van 12 woningen aan de Dennenlaan. Het wordt tijdelijk gebruik als speelvoorziening en moestuin. Woningcorporatie Woonborg heeft blijkbaar geen haast met de Dennenlaan en ook voor het mooie plan voor een klein appartementsgebouw is blijkbaar niet veel vraag. Het plan aan de Beukenlaan staat niet eens op Funda.

Voor de besteding van het leefbaarheidsbudget zijn drie plannen ingediend waar Plaatselijk Belang over moet beslissen: upgrading voorterrein van dorpshuis Groenenberg, de schaatsbaan en een jeu de boulesbaan. Glimmen heeft veel werk gemaakt van reanimatie. Meerdere AED’s en reanimatiecursussen. Het is veilig wonen in Glimmen! Het bestuur van Plaatselijk Belang had nog wel en ernstig kritiekpunt. Het dorp heeft de gemeente erg gemist bij het opstellen van een dorpsvisie. Zeker tegen de dreiging van een herindeling had het dorp meer support verwacht. Met hulp van een subsidie van de provincie is er een dorpsvisie opgesteld. Binnenkort zien we het resultaat.

 

 

Op bezoek bij de jaarvergadering van Dorpsbelang Onnen

Woensdag 28 maart was ik als dorpswethouder bij de jaarvergadering van Dorpsbelang Onnen. Ook hier zijn er meerdere plannen voor de besteding van het leefbaarheidsbudget. Speelvoorzieningen op de Tijborg en een kunstzinnige vervanging van de rotsblokken aan de Dorpsweg om de snelheid van auto’s te beperken.

De aanwezigen wilde weten wat er ging gebeuren met de Hunnendal, het schoolgebouw dat tot juli 2016 gebruikt is voor asielzoekerskinderen. Het gebouw komt te koop met bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’. Een optie van woningbouw is mogelijk, maar dan zal de verkoopprijs van de grond hoger worden. Er waren vragen over het fietspad naar Onnen langs Felland, de kruising Felland/Felland Noord en uitritten bij het NS complex. De kruising is vanaf Onnen onoverzichtelijk. De opmerkelijk bocht in het kruispunt is gemaakt om het verkeer vanuit Onnen te geleiden naar Felland Noord. Vanuit Onnen moet je heel rustig de kruising oprijden. Tijdens de vergadering was er een suggestie om het fietspad uit te voeren met veel dikker beton. Zoals tussen Scharmer en Harkstede. Gaan we onderzoeken, maar is wel een veel duurdere oplossing. De uitritten van de NS zijn voorzien van strepen en haaietanden. Dat zou eigenlijk geen probleem moeten opleveren. Blijkbaar rijden de auto’s te snel de weg op en vergeten dat er ook nog een fietspad is.