Michiel Verbeek

17 mrt

Verslaving is een vorm van disconnectie. Een nieuwe connectie maken met iets positiefs is het devies. Peter Breithaupt hield een interessante lezing op de bijeenkomst over de energietransitie. En weer even voor de klas. Deze keer groep 5 van De Borg.

 

Ervaringsdeskundigen Jasper en Ties hoofdrolspelers op bijeenkomst over jeugdverslavingszorg

Donderdag 15 maart was ik op de bijeenkomst van de VNG en enkele jeugdzorgorganisaties over jeugdverslavingszorg. De verslavingszorg was goed vertegenwoordigd, maar ook leden van sociale teams van gemeenten en twee wethouders. Uit de lezingen kwam naar voren dat je verslaving altijd moet bezien in de context. Dat we meer aan preventie moeten doen, omdat jongeren vaak te laat bij de verslagingszorg binnenkomen. Van groot belang is dat de sociale teams voldoende kennis hebben van verslavingszorg. VNN (Verslavingszorg Noord-Nederland) is in diverse sociale teams in Noord-Nederland vertegenwoordigd of wordt makkelijk aangehaakt als dat nodig is. Grote indruk maakten de bijdragen van twee ervaringsdeskundigen: Jasper en Ties. Jasper, nu 22 jaar, woonde als kind in Duiven. Daar was niks te doen voor jongeren. Duiven heeft alleen de grootste Intratuin van Nederland, volgens Jasper. Jasper deed vwo en leefde in een gezin met twee hoogopgeleide, wekende ouders. De eerste biertjes leverde een fijne verdoving op van de leegte. In de loop van de tijd werd alcohol gewoon en kwam er wiet bij. In de 5de klas bleef hij zitten. Z’n vrienden gingen wel over en het jaar daarop studeren in Groningen. Hij ging daar vaak op bezoek en merkte dat het drinken in de studentenwereld helemaal gewoon was. Toen het kon zelf ook naar Groningen. Met vrienden op vakantie liep het fout. Hij kwam in een ambulant traject van VNN. Daar is hij op de juiste pad gekomen en heeft een ander leven aangeleerd. Ties uit Haren heeft drie broers en zijn ouders zitten beide in het onderwijs. Hij werd als kind op de basisschool gepest, maar had op latere leeftijd een grote vriendenclub van allemaal blowers. Vanaf zijn 12de is hij gaan blowen. Hij is nu 28 en 2 jaar clean. Het vele blowen leidde tot slechte prestaties op school en veel ruzie met zijn ouders. Lange tijd kon hij zijn wietverslaving verborgen houden. Uiteindelijk was het onhoudbaar thuis en is hij in Leeuwarden in therapie geweest. Nu doet Ties een opleiding als ervaringsdeskundige bij de Hanzehogeschool en doet vrijwilligerswerk bij VNN.

 

Na de lezingen gingen we in klein groepjes uiteen. In mijn groepje konden we uitgebreid doorpraten met Ties over zijn verhaal. In ons groepje zat ook Erik de Vos van Terwille. Hij sprak bij verslaving over disconnectie. De kunst is een nieuwe connectie met iets positiefs aanleren. Tijdens een traject in de verslavingszorg wordt gewerkt aan het aanbrengen van ‘een bodem onder je leven’. Ik moest toen direct denken aan onze mindfulnesstrainingen voor mantelzorgers, maar ook voor jongeren. Toen ik mindfulness inbracht, vertelde Ties dat hij veel heeft gehad aan zo’n training. In ons groepje kwamen we tot de conclusie dat je er vroeg bij moet zijn en jongeren moet helpen weerbaar te worden en helpen een connectie te maken met iets positiefs. Ik ga nadenken over een programma met een verhaal van bijvoorbeeld Ties en een cursus mindfulness voor de onderbouw middelbare school.

 

  

Energietransitie

Dinsdag 13 maart was ik bij de informatiebijeenkomst van de gemeente Groningen over hun energietransitie. Uiterst interessant. In de eerste lezing werd door Dorine van der Vlies van Quintel het doel geschetst voor 2035. Het eindgebruik van energie is in 2035 ongeveer 40% lager dan in 2015 en voor een groot deel geëlektrificeerd. Daarna kwam de presentatie van Peter Breithaupt. Hij was een aantal jaar geleden nog directeur van Grunniger Power, nu is hij werkzaam bij Shell New Energies. Voor sommigen een merkwaardige overstap, voor Breithaupt niet. Met olie heeft hij nooit iets van doen gehad. De energietransitie is een hele grote operatie en kan niet zonder de grote partijen op energiegebied volgens Breithaupt.

 

Energiesystemen worden steeds meer gedecentraliseerd en met elkaar verbonden. Die decentralisatiegedachte kwam ook naar voren in ons tafelgroepje vanuit een vertegenwoordiger van Enexis. De groei van zonenergie neemt enorm toe. Dat is heel mooi, maar plotselinge grote hoeveelheden zonenergie kunnen in het elektriciteitsnet tot verstoringen leiden. Van belang is dat zoveel mogelijk opgewekte duurzame energie direct wordt gebruikt door mensen zelf en niet terug geleverd wordt aan het net. Voor de grootschalige basis energievoorziening ziet Breithaupt windenergie op zee als de meest efficiënte vorm van duurzame energie. Alles met zon zou veel te groot grondbeslag met zich mee brengen. Volgens Breithaupt zal de energiemix in Nederland er in 2050 ongeveer zo uitzien: 30% zon, 60% wind en 10% andere duurzame vormen. Vanuit de gemeente Haren waren ook Hans Sietsma, raadslid van GroenLinks en Yvette van Dijk, duurzaamheidsadviseur gemeente Haren aanwezig. Hans Sietsma wil zo’n bijeenkomst ook graag in Haren. Moeten we proberen te organiseren.   

 

 

Gastles over geld op de Borg

In het kader van de week van het geld heb ik een gastles gegeven in groep 5 van CBS De Borg. Kinderen van 8/9 jaar. Het was hartstikke leuk om te doen. Ik had schrijfblokjes en pennen mee van de gemeente. Vlak voor dat ik ging beginnen stak een leerling zijn vinger omhoog. Ik wilde een vraag beantwoorden, maar het was een teken van ‘stilte graag’. Prachtig, de kinderen manen elkaar tot stilte. Het werkte. Iedereen kreeg een pen en een schrijfblokje en 10 vragen: 1. Hoeveel zakgeld krijg je? 2. Wat kost een squishy? 3. Heb je een squishy? 4. Krijg je nog meer geld dan alleen zakgeld? 5. Waar spaar je voor? 6. Heb je een bankpas? 7. Heb je een mobiel? 8. Als je een mobiel hebt, wie betaalt het abonnement? 9. Je krijgt 20 euro, wat zou je er mee doen? 10. Wat is je favoriete tv-programma, vlogger en muziekartiest? Het zakgeld zit tussen 1 en 2 euro per week en nog een behoorlijk aantal dat niks krijgt. Ander geld dan wekelijks zakgeld: rapportgeld, heitje voor een karweitje (het heet nog steeds zo!) en verjaardagsgeld. Er wordt gespaard voor: gang beasts, pokomon kaarten, nieuwe spaarpot, squishies, boek Dagboek van een muts, nagellak, lego, een kluis, bigsuprais (big surprise?), Groot Oogjes, onderwater carera, playmobil, playstation spel, hooverboard en telefoon. Een grote groep spaart niet. 18 leerlingen hadden geen mobiel, 11 wel. Favoriete artiesten zijn: Lil Kleine, Ali B., Martin Garix, Adele, Douwe Bob, Ronnie Flex, Boef, Ariana Grande, Rein & Vayen en Kinderen voor kinderen. Van de vloggers zijn populair: Stuk TV, Jill, Enzo Knol, Jamila en Bibi.

We hebben uitgebreid gesproken over sparen, over uitstel van kopen, de prijzen van squishies, maar ook over de populaire boekenreeks ‘Leven van een loser’. Ik kon het niet laten om ook armoede ter sprake te brengen. Hoe vind je het als een vriendje of vriendinnetje naar je verjaardag komt zonder cadeautje. Een jongen reageerde direct met: ‘natuurlijk is dat niet erg, dat hij er is, daar gaat het om’. Een meisje vulde aan met: ‘ik heb weleens een cadeautje gekregen dat van haar zelf was’. En een ander meisje: ‘ik heb weleens een klein knuffeltje gekregen, en daar was ik heel blij mee’.  

 

 

Het zwembad heeft een lekkageprobleem, maar loopt goed

Het zwembad Scharlakenhof loopt goed, maar we hebben nog wel een paar problemen. De gemeente heeft de kwartaalbetaling van de subsidie opgeschort, omdat het bestuur eerst een jaarverslag, jaarrekening en een accountantsverklaring moet indienen. Alle stukken zijn inmiddels bij de accountant. Heel binnenkort komt het verslag naar de gemeente. Dat is het moment om de subsidiebetaling weer te hervatten. Dan hebben we nog het lekkageprobleem. Dat er lekkage is, kan iedereen zien, maar wat is precies de oorzaak? We hebben een extern bureau gevraagd om een bindend advies te geven. Het rapport is bijna klaar. Er moet nog een kostencalculatie toegevoegd worden van de oplossing. Op basis van het eindrapport zal bepaald worden wat er gerepareerd zal worden en wie wat moet betalen.

 

 

Hoe nu verder met de Brinkschool en de Peter Petersenschool?

Maandag 12 maart 2018 maakte ik een novum mee. Bijna alle fracties riepen: retour op de vraag van de voorzitter wat er met het voorstel van het college moest gebeuren. In het IHP (Integraal Huisvestings Plan 2018-2022) is geld opgenomen voor de verhuizing van de Brinkschool van de Oude Brinkweg naar de Rummerinkhof en uitbreiding voor de Peter Petersenschool. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van het IHP aangegeven dat het beschikbaar stellen van de gelden afhankelijk is van een adequate verkeersoplossing. We hebben de bouwstenen voor een besluit over verkeer in kaart gebracht. Op basis van normberekeningen van de maximale leerlingenaantallen kom je uit op zo’n 130 parkeerplaatsen. Dat zou verminderd kunnen worden als de scholen verschillende aanvangstijden hanteren. Daartoe zijn ze beide bereid. Dat aantal kan dus naar beneden worden bijgesteld. Om voldoende parkeerplaatsen en de kiss & ride te realiseren op het schoolterrein zal het oude Visio gebouwtje moeten verdwijnen en aanbouw gerealiseerd worden voor de Peter Petersenschool. Om te voorkomen dat de nieuwe fietsroute van Oosterhaar door het nieuwe tunneltje onder het spoor door via de Rummerinkhof door naar het Harener Holt niet te veel doorkruist wordt door autoverkeer moet het bestemmingsverkeer ter hoogte van de Peter Petersenschool naar de parkeerplaatsen geleid worden. Dan ontkomen we er niet aan om een houtwal achterop het terrein te doorsnijden. Uit de speciaal uitgevoerde verkeersstudie bleek dat de filelengte in de ochtendspits kan oplopen tot 80 a 90 meter. Dat zijn tussen de 8 en 10 auto’s. De verliestijd zou kunnen oplopen tot 50 seconden. Het lijken mij nadelen die te overzien zijn. De raadsleden hadden duidelijk behoefte aan een compleet plan, waarbij alle aspecten behandeld worden en waarbij ook duidelijk is wat de buurt van de plannen vindt. We gaan een informatiebijeenkomst organiseren en we gaan een plan maken voor het komende schoolseizoen en voor de toekomst. Hopelijk in de raad van mei, anders juni.

 

 

Organisatieontwikkeling

De gemeente Haren leeft tussen hoop en vrees, maar de organisatieontwikkeling gaat gewoon door. Gemeentesecretaris Madelon de Wilde en manager Hans Hoekstra, hebben de gemeenteraad maandag 12 maart 2018 bijgepraat over de uitvoering van Beterr Haren op het gebied van organisatieontwikkeling.

 

 

Brieven aan D66 Den Haag

De schok van beantwoording van minister Kajsa Ollongren is in de D66 achterban van Haren nog niet verwerkt. Het is erg pijnlijk om te zien dat je argumenten totaal niet gewogen worden. Dat gevoel er niet toe te doen is grievend. Het leverde deze week twee pittige brieven op voor onze partijgenoten in Den Haag. Een brief van Wil Legemaat, raadslid en een brief van Ries de Langen, steunfractielid en commissielid. Zelf heb ik nog een persoonlijke brief gestuurd aan onze Haagse woordvoerder, Monica den Boer. Het college van B&W heeft deze week een brief verstuurd over de beantwoording van minister Ollongren aan de Tweede Kamer met een afschrift aan de minister.

 

 

De werkgroep Armoedesignalering is boos

De werkgroep Armoedesignalering is boos en heeft een brief geschreven aan de gemeenteraad. Ze willen alle regelingen en voorzieningen die van belang zijn voor iemand die weinig geld heeft op papier. En ze willen weer een aparte cliëntenraad voor mensen uit de Participatiewet. Hier lees je mijn reactie: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/de-werkgroep-armoedesignalering-is-boos/

De brief is opgepakt door RTV-Noord. De dag ervoor heb ik uitgebreid gesproken met Robert Pastoor van RTV-Noord over de verhuizing van de Brinkschool. Dat was waarschijnlijk een te saai, genuanceerd verhaal. Daar is niets van gepubliceerd. Dit was blijkbaar interessanter. Zouden de kijkers, luisteraars en lezers dat ook vinden?

 

 

Dank aan ING-rekeninghouders die hun rekening hebben opgezegd

De loonsverhoging van topman Hamers van de ING kon niet onbeantwoord blijven. Ik was alle consequenties van een overstap al aan het overwegen. Gelukkig zijn er rekeninghouders die onmiddellijk zijn overgestapt naar bijvoorbeeld Triodos of ASN-bank. Zij hebben flink bijgedragen in het terugdraaien van het besluit. De salarisverhoging is nu 2,2%. Dat is prima! Ik hoef niet meer over te stappen. Bij de verdediging van het salaris van bankiers hoor je vaak dat het aan het vrije bedrijfsleven zelf is. Dat gaat bij systeembanken niet helemaal op. Systeembanken mogen iets dat bij wet is geregeld en dat is geld scheppen. Uit niets kunnen zij een lening verstrekken. Dat kan geen enkel ander bedrijf. Zij vormen een sector met een sterke publieke betrokkenheid. Daarom krijgen ze terecht een beetje meer publieke verontwaardiging over zich heen als ze gierend uit de bocht vliegen!

 

 

Wat moeten we stemmen bij het referendum over de ‘sleepwet’?

Het is niet eenvoudig. Deze twee artikelen kunnen jou misschien ook helpen:

https://decorrespondent.nl/8032/sleepwet-vier-cruciale-inzichten-over-de-wet-voor-de-geheime-diensten/9469567360-b46b4e5d

 

https://decorrespondent.nl/8035/dit-zijn-de-argumenten-voor-en-tegen-de-nieuwe-inlichtingenwet/9473104300-1a81e838

 

 

Michiel Verbeek, 18 maart 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *