Michiel Verbeek

01 jan

2016 zit erop. De internationale politiek heeft ons een overwinning van Donald Trump opgeleverd of beter gezegd het verlies van Hillary Clinton. Het heeft ons Brexit en een raar Oekraïne referendum opgeleverd. Veel burgers hebben het gehad met de zittende macht en willen iets anders. In maart 2017 zullen wij vast iets gaan merken van deze ontwikkeling. Maar nu eerst even terugbladeren door mijn eigen weekberichten uit 2016.

 

Seniorenvereniging Haren (SVH)

De Harense leden van de Anbo waren helemaal zat van de werkwijze van de landelijke voorzitter en haar getrouwen. Ze hebben hun lidmaatschap opgezegd en zijn de Seniorenvereniging Haren begonnen. En toen was er een nieuwe vereniging in Haren met inmiddels meer dan 800 leden.


 

Doveninternaat kentalis

Staatssecretaris Dekker wilde de subsidie van het Doveninternaat Kentalis stopzetten. Dankzij een goede lobby is dat niet doorgegaan en kunnen dove kinderen van ver buiten Haren gebruik blijven maken van de uitstekende infrastructuur in Haren en directe omgeving.


 

Bestuurlijke toekomst Haren

In december 2015 heeft de gemeenteraad in meerderheid gekozen voor zelfstandigheid. Zowel de gemeenteraad zelf als de provincie wilde graag nog een nadere inhoudelijke onderbouwing. In samenspraak tussen gemeente en provincie is de B&A-groep gevraagd om de verkenning naar de Zelfstandigheid uit te voeren. De provincie hoopte dat de knelpunten uit het rapport door Haren in samenspraak met Groningen opgelost zouden worden. Toen de gemeente koos voor een eigen traject op basis van Beterr Haren, kwamen provincie en gemeente tegenover elkaar te staan en koos de provincie voor gedwongen fusie. Het jaar is afgesloten met het Herindelingsadvies voor de minister van Binnenlandse Zaken.


 

Groep Bouma stopt het overleg met de gemeente

Een aantal burgers dat zich verzet heeft tegen de komst van het bouwplan DHE5/6 is het hele jaar mijn gesprekspartner geweest over de ontwikkelingen in het gebied van DHE en de gevolgen van de woningbouw voor het verkeer. Aan het eind van het jaar hebben ze geconcludeerd dat het overleg voor hun te weinig heeft opgeleverd en zijn ze gestopt. Ik hoop dat een aantal van deze groep gaan meedraaien in de klankbordgroep verkeer, die mijn collega Mathilde Stiekema in 2017 gaat instellen.

 

Sint Nicolaasschool voor de vierde keer op rij ‘Excellent’

De Sint Nicolaasschool heeft de door hun zeer begeerde predicaat ‘Excellent’ van het ministerie van Onderwijs voor de vierde jaar op rij binnengesleept. Een tweede hoogtepunt voor de school is dat de plannen voor het nieuwe schoolgebouw doorgaan.


 

Harens- Tynaarlose Uitdaging

De Haren-Tynaarlose Uitdaging is onderdeel van het netwerk van stichtingen onder de naam De Uitdaging. De stichting probeert maatschappelijk nuttige doelen te koppelen aan bedrijven die in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een bijdrage willen leveren aan de maatschappij.

 

Filmpje Energieloket

We Shoot It heeft een prachtig filmpje gemaakt ter promotie van ons digitale energieloket: https://www.youtube.com/watch?v=EkNI5U07sv0

 

Druk en Dwars

De jeugdwet voert de gemeente Haren uit in samenwerking met alle Groninger gemeenten. Dat betekent dat de gelden voor jeugdhulp voor het overgrote deel naar de regio gaan. Een klein deel is beschikbaar voor lokale transformatie initiatieven. Zo’n initiatief is het project Druk en Dwars voor drukke, dwarse en dromerige kinderen. Laura Batstra heeft een programma gemaakt gericht op ouders en docenten. Die worden geleerd anders te kijken naar drukke, dwarse en dromerige kinderen en er anders op te reageren. Als het programma slaagt kan dat een dempend effect hebben op medicalisering van deze groep kinderen.


 

Pitch De Buitenschool

Het oude gebouw van de Groninger Buitenschool aan de rand van Appelberen in Glimmen kon de gemeente verkopen, maar er is gekozen voor een competitie van plannen door GRAS, platform voor Groningen Architectuur en Stedenbouw. De pitch is gewonnen door het plan De Buitenschool. In het kader van de gebiedstafel Noorden Duurzaam wordt ondersteuning georganiseerd om het plan uit te voeren.


 

Ons Fundament

Na de Borgheerd kreeg Haren met Ons Fundament een tweede kleinschalig woonproject voor jongeren en jongvolwassenen met een beperking. Ze hebben allemaal hun eigen kamer met alles erop en eraan. Er zijn mooie gemeenschapsruimten en er is 24 uur per dag/7 dagen in de week ondersteuning en zorg.


 

Woningproject DHE gaat heel hard

Toen er na een lange voorbereidingstijd gestart werd met de verkoop van woningen in DHE5/6 bleek de vraag enorm te zijn. De rijtjeswoningen konden allemaal 2x verkocht worden. Er was even de vrees dat het met de half vrijstaande woningen veel minder snel zou gaan, maar dat bleek niet het geval. Ook die verkochten goed. DHE is het bestverkopende bouwproject van Noord-Nederland. De aantrekkingskracht zit in de combinatie nieuwbouw in bestaand groen, dichtbij de stad, winkels, onderwijs- en sportvoorzieningen.


 

Duurzaamheidslezing van Patrick en Milan van der Meulen

Twee jonge ondernemers die toegevoegde waarde willen geven aan hun ondernemerschap hebben een prachtige lezing gegeven over de impact van klimaatopwarming en de mogelijkheden van duurzaamheid. Patrick en Milan van der Meulen (24 en 22 jaar) zijn twee weken in training geweest bij Al Gore. Door die relatie mogen ze gebruik maken van het prachtige materiaal van de Al Gore Foundation. De eerste lezing was voor iedereen in De Biotoop. De tweede lezing was voor leerlingen van het Zernike College (Harens Lyceum).


 

MaatschapWij

MaatschapWij is een burgerinitiatief om meer aandacht te vragen voor Samen voor elkaar. Met een digitaal platform worden initiatieven en inspiratie gedeeld. Ik heb een van de kwartiermakersbijeenkomsten meegemaakt in Utrecht dankzij Harenaar Berend Rubingh. Daarna is een vertegenwoordiging van MaatschapWij in Haren geweest om in gesprek te gaan met bezoekers van de vrijdagmarkt.


 

Energy Challenges

In het kader van bewustwording van het nut van energiebesparing en duurzaamheid wil de gemeente Haren graag aan de slag met het programma Energy Challenges op alle basisscholen. De Peter Petersenschool is al begonnen en zal ambassadeur worden in 2017 voor de andere scholen. 


 

Autiteam

Een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief in het sociaal domein is het autiteam in Glimmen. Jongeren met een kwetsbaarheid in het autistische spectrum voetballen met elkaar onder deskundige leiding. Met een kleine bijdrage van de gemeente kan het project duurzaam worden doorgezet. De voetbalclub in Glimmen biedt ruimte op hun velden. De jongeren bewegen en leren spelenderwijs sociale vaardigheden.