Michiel Verbeek

20 dec

Als je alle media volgt over de Kerstcrisis in Den Haag word je snel op sleeptouw genomen om ook forse standpunten in te nemen. Maar als je even iets verder kijkt, dan ziet de crisis er heel anders uit. Toch maar even naar het debat gekeken.

Wat wilde minister Schippers regelen?

 

In de Eerste Kamer was een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg aan de orde. Er werd bijvoorbeeld geregeld dat een zorgverzekeraar niet samen mag gaan met een zorgaanbieder. Dat past niet in het systeem. De zorgverzekeraar is in het systeem naast de verzekerde geplaatst en moet goed en kosteneffectief zorg inkopen en de premie laag houden. Een ander onderdeel was de aanpassing van polissen. Bij een restitutiepolis krijgt u altijd een vergoeding van de gemaakte kosten van uw verzekeraar, ongeacht of die gekozen zorgaanbieder wel of niet door de verzekeraar is gecontracteerd. Bij de naturapolis ligt dat anders. Daar ben je als verzekerde afhankelijk van de zorgaanbieder die gecontracteerd is. Ga je toch naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder heb je momenteel bijna in alle gevallen recht op een vergoeding van 60% à 70% van de kosten. De nieuwe wet wil dat veranderen. De zorgverzekeraar krijgt de mogelijkheid om polissen aan te bieden, waarbij niet gecontracteerde zorgaanbieders niet meer vergoed worden. Dit wordt in de discussie de ‘vrije artsenkeuze’ genoemd. Zorgverzekeraars kunnen met die nieuwe wet voorkomen dat ze moeten betalen voor de meest exotische zorgaanbieders. Zorgaanbieders waarvan de zorgverzekeraar vindt dat ze onvoldoende kwaliteit bieden. Deze aanpassing van de wet is een onderdeel van een onderhandelingspakket tussen de minister en de zorgverzekeraars. In ruil voor de wetswijziging kon de minister een bezuiniging in de zorgkosten doorvoeren.  

Probleem van de PvdA dissidenten

 

Diverse leden van de Eerste Kamer hadden problemen met de inperking van de naturapolis. Meer trouwens dan de drie PvdA dissidenten (Ari Duivesteyn, Guusje ter Horst en Marijke Linthorst). Zowel binnen de PvdA fractie als binnen de fracties van de constructieve oppositie. Er werd in de loop van het debat een motie ingediend met steun van Christen Unie, PvdA, D66, VVD, SP en Groen Links. Hierin werd aangegeven dat de verhouding van zorgverzekeraars tot zorgverzekerden (cliënten) in een nadere regel zou moeten worden veranderd ten gunste van de zorgverzekerden. Dat zou moeten gebeuren in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Hiermee waren de dissidenten niet tevreden. Zij wilden de wet aangepast hebben. En daarom stemden ze tegen. Zij willen niet dat mensen met weinig geld, die geen restitutiepolis kunnen betalen, niet meer naar een arts naar keuze kunnen.

Oplossing van het probleem

Na drie dagen koortsachtig overleg hebben de hoofdrolspelers een oplossing gevonden. Minister Schippers maakt een nieuwe wet met heel veel hetzelfde, maar ook met de verwerking van de motie. De aangepaste wet wordt weer ingediend in de Tweede Kamer en daarna in de Eerste Kamer. Het lange overleg heeft opgeleverd dat de minister de dissidenten voor een groot deel tegemoet zal komen. Bij de oplossing zit ook een voorstel om de huisarts de mogelijkheid te geven over het voorschrijven van een arts. Stel dat een ziekenhuis met een bepaalde specialist niet gecontracteerd is door jouw naturapolis, dan kan de huisarts dat overrulen en is de zorgverzekeraar verplicht te vergoeden. Een sterke beweging van macht van zorgverzekeraar naar zorgverzekerde.

Wat te doen als het toch niet voldoende is voor de dissidenten?

Minister Schippers wil graag enige zekerheid van de PvdA over de steun van de tweede indiening. De PvdA kan daarover geen garantie geven, immers de Kamerleden zitten er zonder last of ruggespraak. Daar komt bij dat de dissidenten nu nog niet kunnen overzien hoe de nieuwe wetstekst eruit ziet.

Diederik Samsom geeft meer zekerheid aan de VVD

 

PvdA leider Diederik Samsom werd in de media weer flink op de korrel genomen, maar zijn bijdrage in het debat over de Kerstcrisis was zonder meer sterk. Hij gaf onomwonden toe dat zijn partij de samenwerking een slechte dienst heeft bewezen, maar je hebt als politiek leider niet alle parlementariërs aan een lijntje. Hij ontvouwde ook een plan B als de 3 dissidenten ook de aangepaste wet onvoldoende vinden. Plan B bestaat uit het maken van een AMvB op basis van de bestaande Zorgverzekeringswet. Het voordeel van de AMVB is dat die alleen maar behandeld hoeft te worden in de Tweede Kamer. De Zorgverzekeringswet kent in artikel 126 de mogelijkheid van aanvullende regels via een AMvB. Daarin kan niet zoveel geregeld worden als in een nieuwe wet, maar kan wel iets gedaan worden aan de balans tussen zorgverzekeraars en zorgverzekerden. Voor Samsom niet ideaal, maar daarmee zou je toch een stapje dichterbij kunnen komen bij de doelen in het akkoord tussen het kabinet en het zorgveld. Dit is dus niet een list, zoals ook Dominique van der Heyde, maar gewoon blijft roepen bij Nieuwsuur. Er wordt niet geregeld via een AMvB dat niet lukt met de nieuwe wet. Als dat zou kunnen, dan hoeft er toch helemaal geen nieuwe wet te komen?

De oppositie treurt

De oppositie rook afgelopen dagen bloed. Iedereen kreeg het idee dat de 3 dissidenten de kern van het beleid van minister Schippers onderuit schoffelde. En dat de VVD dus razend zou zijn op de PvdA. Er werd onmiddellijk het beeld gecreëerd dat de PvdA op de knieën moest. Ik had ook het gevoel dat het kabinet op knappen stond. Maar als je alle informatie een beetje rustig bestudeerd, dan moet het probleem oplosbaar zijn. En is de uitweg van de AMvB als plan B ook helemaal niet zo gek. En als zeker niet een kwestie van ‘list en bedrog’. Het is een hele normale optie, alleen niet zo vergaand als een nieuwe wet.

De verlies en winstrekening

De verhouding tussen VVD en PvdA heeft ongetwijfeld een flinke deuk opgelopen. Zal er bij de VVD even gedacht zijn aan een kabinetscrisis en nieuwe verkiezingen? De PvdA heeft er alles aangedaan om dat te voorkomen. Het verlies in de huidige peilingen voor de Staten verkiezingen is al erg genoeg! Marleen Barth heeft een probleem. Zij wist dat er in de fractie onvoldoende steun was en heeft niet geprobeerd de stemming uit te stellen. Ik vrees dat de positie van Diederik Samsom steeds lastiger wordt. Volkomen ten onrechte trouwens. Waarschijnlijk gaat Ari Duivesteyn daar nog een beetje bij helpen. Duivesteyn wil graag Lodewijk Asscher als politiek leider van de PvdA.  Dat zal de komende tijd ongetwijfeld in interviews aan de orde komen. En dan minister Schippers. De discussie over het onderwerp speelt al vanaf oktober. Had zij niet iets beter moeten inschatten dat er meer moest gebeuren om een meerderheid te krijgen?

Michiel Verbeek, 20 december 2014

 

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *