Michiel Verbeek

03 jun

We dachten in Groningen een goede bondgenoot te hebben aan Eric Wiebes. Het lijkt erop dat dat geenszins het geval is.

 

Zondag 3 juni 2018 zat Eric Wiebes, minister van Economie en Klimaat, aan tafel bij Marcia Luyten van Buitenhof. Aan het einde van de week waarin de regio het overleg met de minister heeft opgeschort en Hans Alders is gestopt als Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het was een wonderlijk vraaggesprek. Marcia Luyten was uitermate goed voorbereid en corrigeerde de minister een aantal keren. Zonder meer pijnlijk op het moment toen het ging over het terugdringen van CO2. Wiebes dacht al heel wat bereikt te hebben, maar de vooruitgang had te maken met de terugdringing van methaan en een ander gas, maar juist niet CO2. Luyten confronteerde Wiebes regelmatig met uitspraken en berekeningen van Urgenda. Daar werd Wiebes wat nerveus van en zei op een gegeven moment: ‘voor de bespreking van de agenda van Urgenda, kunt u beter Urgenda uitnodigen’.

Wiebes zei nog steeds bondgenoot te zijn van Groningen, maar de feiten laten het tegenovergestelde zien. De versterkingsoperatie is door Wiebes stilgezet, omdat hij een rapport wil afwachten over de consequentie van het besluit tot stoppen met gaswinning op termijn voor de versterkingsoperatie. Dat betekent dat eigenaren van 1581 woningen in de veronderstelling waren dat er iets aan hun volstrekt geruïneerde huis zou gebeuren en nu weer in onzekerheid zitten. De regio is hier razend over en heeft terecht het overleg opgeschort. De onbetrouwbaarheid van de Rijksoverheid heeft Hans Alders doen besluiten om te stoppen. Die man kan de Groningers waaraan hij beloftes heeft gedaan niet meer onder ogen komen met zo’n wiebelbeleid van de minister. Over 1467 woningen is geen verschil van mening. Daarover zijn afspraken gemaakt en zijn de werkzaamheden al begonnen of gaan van start. Eerdere berekeningen hebben aangegeven dat er 22.000 woningen voor versterking in aanraking moeten komen. Als de minister na 1467 al probeert te minderen, dan is het niet vreemd dat de Groningers razend zijn.

Dan nog even over de NAM. Die was toch uit beeld voor de versterkingsoperatie? Wiebes heeft geprobeerd de regio en kijkers van Buitenhof ervan te overtuigen dat de NAM geen plek aan tafel heeft over de versterkingsoperatie, alleen betrokken is voor de betaling. Ik heb weleens gehoord: wie betaalt bepaalt!

Michiel Verbeek, 3 juni 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *