Michiel Verbeek

29 sep

In de nacht van 18 op 19 mei 1999 zorgde de tegenstem van Hans Wiegel (VVD) voor het sneuvelen van het correctief referendum. In 2005 sneuvelde de gekozen burgemeester door de tegenstem van Ed van Tijn (PvdA). Maken we nu mee dat D66 het correctief referendum zelf om zeep helpt om de gekozen burgemeester binnen te slepen?

 

Woensdag 27 september 2017 heeft de Tweede Kamer gesproken over het correctief referendum. Het was een verbijsterend debat. Een debat waarbij de middenpartijen van Nederland de populistische flanken een enorme dienst hebben bewezen. Met als gevolg het verwijt van de flanken dat die middenpartijen bang zijn voor de burger. In 2005 hebben D66 (Boris van der Ham) en de PvdA (Niesko Dubbelboer) een wetsvoorstel ingediend tot invoering van het correctief referendum. De noodrem voor burgers als ze echt ontevreden zijn over een besluit van de meerderheid van hun vertegenwoordigers in de representatieve democratie. Zowel in de Tweede Kamer al Eerste Kamer leverde dat een meerderheid op. Omdat het om een grondwetswijziging gaat moet er twee keer een parlementaire behandeling plaatsvinden met een verkiezing ertussen. Woensdag 27 september 2017 was de tweede behandelronde. Tot veler verbazing hebben D66 en de PvdA in het zicht van de zege het correctief referendum bij het grofvuil gezet. Ronald van Raak van de SP verdedigde het voorstel met als adviseurs de oud-Kamerleden Boris van der Ham en Niesko Dubbelboer. PVV’er Martin Bosma opende zijn bijdrage met een warm en doorwrocht pleidooi voor het correctief referendum. Wat bleek? Hij las een complete tekst van Alexander Pechtold voor. Gijs van Dijk van de huidige PvdA verschool zich achter een uitspraak van een ledenvergadering van zijn partij en was plotseling tegen. Rob Jetten van D66 liet het correctief referendum barsten, omdat hij internationale verdragen geen onderdeel wil laten zijn van het referendum. GroenLinks was ook altijd voorstander van de noodrem voor burgers, maar heeft ook een nieuwe lichting met hele andere ideeën. Nevin Özütok van Groen Links hoefde ook geen correctief referendum meer. Complexe vraagstukken zijn niet in ja of nee terug te brengen, aldus Özütok. Dat is wel een heel oud argument. Bij het referendum gaat het juist om de dialoog voorafgaand aan de stemming. Die moet goed en uitgebreid plaatsvinden. De nieuwe Kamerleden hebben blijkbaar alleen de slechte ervaringen van de Europese Grondwet en Oekraïne op het netvlies. De ellende bij die referenda was dat de politieke partijen te laf waren om campagne te voeren (met alleen D66 als uitzondering). Ze hoopten op een opkomst van onder de 30%. In het Kamerdebat op 27 september was Ik was zeer verbaasd over de opstelling van D66 als groot voorstander van het correctief referendum. Ik kan mij niet voorstellen dat je na 12 jaar strijd het correctief referendum laat schieten, omdat ook internationale verdragen eronder vallen. In de loop van het debat kwam Renske Leijten van de SP met een mogelijke verklaring voor het verrassende gedrag van D66. Zij vroeg Rob Jetten: ‘Wordt op de formatietafel het niet akkoord gaan met het correctief referendum beloond met de gekozen burgemeester?’ Rob Jetten ging daar niet op in. Als D66 deze draai maakt, dan is dat koren op de molen van de populistische partijen. Dit alles gebeurde in dezelfde week waar een andere middenpartij, het CDA, probleemloos de verkiezingsbelofte van het verlagen van het eigen risico in de zorg liet varen. Voor wat? Toch niet het staand zingen van het Wilhelmus op de basisscholen?  Rob Jetten is als oud-voorzitter van de gemeenteraadsfractie van D66 in Nijmegen als geen ander kenner van de lokale politiek. Ik ben wel benieuwd hoe hij aankijkt tegen een conflicterende situatie van een burgemeester met een eigen mandaat van de kiezer tegenover een meerderheid van de gemeenteraad met ook een mandaat van de kiezer. Dat is een model voor problemen. Het systeem op lokaal niveau moet gericht zijn op samenwerking en niet op polarisatie!

Michiel Verbeek, 29 september 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *