Michiel Verbeek

22 dec

Wethouder Mariska Sloot van Haren is woensdag 20 december 2017 uit het college gestapt en haar partij Gezond Verstand Haren (GVH) uit de coalitie. De principiële fundamentalisten konden niet langer verder met de bestuurlijk ingestelde pragmatici.

 

Het was voor vrijwel alle betrokkenen een verrassing dat GVH en Mariska Sloot op woensdag 20 december de coalitie opbliezen. Er waren spanningen, maar de coalitiepartijen waren met elkaar in gesprek op zoek naar een oplossing en op zoek naar rust vlak voor de hoorzitting van de Tweede Kamer op 19 januari. Op 12 december hebben de coalitiepartijen bij elkaar gezeten en hadden een vervolgafspraak op woensdag 20 december. Bij de laatste vergadering liet GVH het afweten. In de verklaringen van Mariska Sloot en fractievoorzitter Meinard Wolters wordt aangegeven dat de principes van de partij in deze heilig zijn. Het principe is: we gaan voor zelfstandigheid en er wordt op geen enkele manier meegewerkt aan een voorbereiding van het mogelijke scenario van herindeling tot een uitspraak van de Eerste Kamer. Wolters illustreert dat met geen vragen beantwoorden, geen telefoontje, geen appje, geen mailtje en zeker niet bij elkaar aan tafel zitten. Wolters en Sloot beroepen zich op de motie van 5 september 2016. Gemakshalve vergeten ze de motie van 27 november 2017. En ze vergeten dat de tijd doorloopt. De motie van september 2016 zegt dat spoor 2 moet worden gestaakt. In september 2016 kende Haren spoor 1, het protestspoor en spoor 2, het fusiespoor als uitvloeisel van het open overleg in het kader van de wet Arhi. Die motie is uitgevoerd. Maar we zijn wel meer dan een jaar verder en er ligt wel een wetsontwerp en nog geen besluit van de Tweede Kamer. Wat we wel weten is dat de Tweede Kamer zeer waarschijnlijk een besluit neemt in april of mei 2018. Kiest de Tweede Kamer voor herindeling dan moet de Eerste Kamer op basis van de Wet Ahri in juni of juli een besluit nemen. De griffie van de commissie van de Tweede Kamer heeft aangegeven dat de Eerste Kamer eventueel nog de uitloop heeft tot begin september. Op basis van deze gegevens moet een verantwoord bestuur rekening houden met de mogelijkheid van herindeling en nagaan of er bedrijfsvoeringsonderdelen zijn die met een voorbereidingstijd van minder dan een half jaar tot grote problemen kunnen leiden. Er zullen een aantal onderwerpen zijn die in 4 tot 6 maanden gerealiseerd kunnen worden. Er zijn terreinen waar de Wet Arhi het toelaat om nog tijd te nemen na 1 januari 2019 voor de daadwerkelijk implementatie. Maar er zijn ook terreinen waar die tijd te krap is. Daarover zal het college in januari 2019 een voorstel voorleggen aan de raad. Dat doet het college in lijn van de motie van 27 november 2017. Daarin wordt gevraagd om onderzoek te doen naar het kritische pad van bepaalde beleidsterreinen waarvoor het onvermijdelijk is om actie te ondernemen voordat de beide Kamers zich hebben uitgesproken.  

 

Discussie over werkgroepen

Afgelopen weken is er een discussie in de media geweest over werkgroepen. De gemeenten Groningen en Ten Boer hebben werkgroepen ingesteld voor bedrijfsvoeringstrajecten in hun herindelingstraject. De werkgroepen wilden heel graag dat Haren officieel zou aansluiten. Dat was volstrekt niet aan de orde, omdat Haren voorstander is van zelfstandigheid en de herindeling afwijst. Op een gegeven moment hebben de werkgroepen behoefte aan informatie vanuit Haren. Die informatie is verschaft. RTV-Noord journalist, Robert Pastoor, was nog niet tevreden met de verklaring van burgemeester Pieter van Veen in de raadsvergadering van 18 december 2017 en mijn toelichting voor zijn camera. Inmiddels is hij volledig bijgepraat door twee ambtenaren met de overzichten van de geleverde informatie. Als de gemeenteraad in januari akkoord gaat om een aantal onderwerpen ter verkenning en voorwerk te starten, dan zal dat in samenspraak met Groningen worden uitgevoerd. Maar gaat Haren daarmee niet akkoord met herindeling? Natuurlijk niet. De meerderheid in de gemeente Haren is en blijft tegen herindeling en zal dat op 19 januari met verve beargumenteren voor de commissie van de Tweede Kamer. Maar of we het nu leuk vinden of niet, een verantwoord bestuur moet zich ook voorbereiden op het ander scenario. Als er meer voorbereiding nodig is dan kan in een half jaar, dan moet dat gebeuren zonder onomkeerbare beslissingen. Zo simpel is het. En dat betekent dat het standpunt van GVH volstrekt onverantwoord is. Wat is belangrijker: principes van politici en een politieke partij of het belang van inwoners van Haren? Dat is het grote verschil tussen principiële fundamentalisten en bestuurlijk ingestelde pragmatici. Wat zullen leden van de Tweede Kamer na een gloedvol betoog voor de zelfstandigheid van Haren het meeste waarderen?

Hier mijn reactie op 21 december 2017 bij OOG TV op het verstrek van Mariska Sloot: https://youtu.be/fsI6fUXIsbs

Hier mijn reactie op 6 december 2017 bij RTV-Noord over de werkgroepen: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/187199/Wethouder-Haren-Wij-zitten-niet-in-de-werkgroepen-maar-geven-wel-informatie

 

Michiel Verbeek, 22 december 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *