Michiel Verbeek

04 jan

Het wordt een spannend jaar voor de gemeente Haren. Mag de beste woongemeente van de provincie Groningen als gemeente door of moet de gemeente deel worden van Groningen. Ondertussen zijn er nog veel andere zaken te doen.

 

Door het plotselinge vertrek van GVH uit de coalitie zijn D66 en het CDA bereid om tot de verkiezingen van november 2018 als minderheidscoalitie door te gaan met twee wethouders. Het is natuurlijk de vraag of de meerderheid van de gemeenteraad daarmee akkoord gaat. De coalitie vertegenwoordigd nog maar 7 van de 17 raadszetels. In de loop van januari zal de raad hier duidelijkheid over verschaffen. Als de raad het college laat zitten in de overgebleven samenstelling krijgen de drie collegeleden (2 wethouders en de burgemeester) er een aantal taken bij.

In het laatste jaar tot de verkiezingen van november 2018 heb ik nog wel een aantal doelen, plannen en wensen.

 

 

Zelfstandigheid of herindeling

Begin 2017 dacht ik voor de Kerst te weten of Haren wel of niet zelfstandig mocht blijven. Er is geen definitief besluit gevallen in 2017. In 2018 gaat het besluit onherroepelijk wel vallen. Eerst de Tweede Kamer en eventueel daarna nog de Eerste Kamer. Als Haren van de Tweede Kamer zelfstandig mag blijven, dan komt de Eerste Kamer er niet meer aan te pas. Kiest de Tweede Kamer voor herindeling, dan heeft de Eerste Kamer het laatste woord. Verwachting is juni of juli 2018. De Tweede Kamerleden hebben alle 150 het mooie boekje Haren op eigen benen ontvangen. Als de Eerste Kamer ook nog een rol krijgt dan krijgen ook deze 75 Kamerleden het boekje. Als de Kamerleden het wetsontwerp gaan beoordelen aan de hand van de situatie en kansen van een zelfstandig Haren, dan zullen ze zonder meer kiezen voor een zelfstandig Haren. Spelen er hele andere politieke motieven een rol, dan wordt het een stuk moeilijker! Op 19 januari 2018 komt de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken naar Groningen voor een rondrit door het gebied en een hoorzitting. De hoorzitting begint om 13.30 uur in Hanze Plaza en is openbaar toegankelijk.

 

 

Aan de slag met zonneparken

De brede steun in de gemeenteraad geeft mij de mogelijkheid om aan de slag te gaan met de plannen voor zonneparken. Dit jaar zullen de mogelijkheden op zeker 4 locaties in beeld gebracht worden: het prachtige plan van de Mikkelhorst, op de oude vuilstort over het spoor aan de Grootslaan, op de beide transferia bij de A28 en in de Vork in Oosterhaar. Op het gebied van duurzaamheid gaan er een aantal scholen in navolging van de Peter Petersenschool aan de slag met Energy Challenges. Ik hoop dat we alsnog een oplossing weten te vinden voor het project Haren vol Energie of een variant daarvan. Als bijdrage aan de grote ambities van de provincie Groningen zouden wij graag samen met de provincie Groningen een plan willen maken voor een energieneutraal dorp. Met behulp van de coöperatie Duurzaam Haren zal er ongetwijfeld weer heel wat meer dakvlak belegd worden met zonnepanelen.

 

 

Uitwerking IHP (Integraal Huisvestings Plan)

De Brinkschool heeft een duidelijke voorkeur voor renovatie in het gebouw aan de Rummerinkhof boven nieuwbouw. Alleen op die manier kunnen ze een IKC (Integraal Kind centrum) realiseren. Ik hoop snel een voorstel in de gemeenteraad te kunnen bespreken over de verkeersafhandeling. Alleen bij een goede verkeersafwikkeling wil de gemeenteraad steun geven aan het plan. In de loop van het jaar wil ik aan de slag met de renovatieplannen van het Maartenscollege.   

 

 

Nieuwe gebouw Sint Nicolaasschool gaat open

Het wordt nog spannend of de Sint Nicolaasschool al aan het begin van het nieuwe schooljaar 2018/2019 naar het nieuwe gebouw kan aan de Westerse Drift of dat het toch pas na de Herfstvakantie of Kerstvakantie wordt. Het levert weer een nieuwe parel op.

 

 

Sociaal Domein

Aan het einde van 2018 hebben alle organisaties in het sociaal domein een scherp beeld van Positieve Gezondheid en weten ze hoe ze kunnen bijdragen aan het idee. In 2018 gaan we hierover een aantal inspirerende bijeenkomsten organiseren. De nieuwe plek van de dorpshuizen en Torion in het sociaal domein wordt duidelijk. De discussie over het Clockhuys heeft als uitkomst opgeleverd dat er een bruisend ontmoetingscentrum komt, waar iedereen altijd alle informatie kan krijgen op het gebied van het sociaal domein. De hoge tevredenheidsscores weten we vast te houden en bij de behandeling van de perspectievennota en de jaarrekening 2017 vindt de eerste evaluatie plaats van het beleidsplan sociaal domein.

 

 

Grootspark in DHE

Samen met de nieuwe bewoners van Haren-Noord wordt er invulling gegeven aan het Grootspark aan de Grootslaan.  

 

 

DHE1

DHE1 aan de Kerklaan is van start gegaan en zal ongetwijfeld minstens zo aantrekkelijk gevonden worden op de markt als DHE5/6. Na het Anjerplein moet dit het tweede gasvrije bouwproject worden. En ik hoop dat we de bouwers zover krijgen dat er ook gekozen wordt voor warmtepompen of andere duurzame oplossingen. Laat DHE1 weer een stap verder gaan in energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Er komt bij DHE1 een hele speciale speelvoorziening dankzij een mooie samenwerking met een omwonenden en de Mytylschool.

 

 

De Hub

Het heeft langer geduurd dan we hadden gehoopt. Het financiële plaatje moet nog rondgemaakt worden. Als dat lukt dan moet de verbouw dit jaar gaan plaatsvinden en wellicht kunnen we eind 2018 al de eerste bewoner verwelkomen. De Hub moet ruimte bieden aan Beschermd wonen, studenten sociale- en verzorgingsvakken, een paar bedrijven en parent housing (enkele woonruimten voor noodsituaties).

 

 

Nieuwe dossiers

Het bestemmingsplan Buitengebied moet door de gemeenteraad worden besproken en vastgesteld. De problemen voor het zwembad Scharlakenhof moeten worden opgelost. Het bestuur zal zich aan afspraken moeten houden of plaatsmaken voor een nieuw bestuur. De fietstunnel onder het spoor door moet de langverwachte fietsverbinding met Oosterhaar realiseren. De verdere bouw aan het Stationsplein is begonnen. De contouren van de renovatie of nieuwbouw aan de nieuwe Stationsweg op de locatie van de Grontmij wordt duidelijk. De kavels aan de Beatrixlaan komen in de verkoop. Nu er één schaap over de dam is zullen er meer volgen op het Nesciopark. Samen met de Regio Groningen-Assen zullen wij het Nesciopark in de schijnwerpers zetten. Ik ga zeker besprekingen aan over de toekomst van het Hortusterrein en de plek van de Biotoop. Beide terreinen zijn in eigendom van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

 

Beterr Haren

De toekomstvisie uit Beterr Haren is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Als de zelfstandigheid van Haren gegund wordt door de Tweede Kamer zal die toekomstvisie de basis worden voor de Omgevingsvisie. De ambtelijke organisatie gaat volop door met de vernieuwingsslag onder de titel De Harense Kracht. In de planning staat al een tijdje de Burgerthemagroepen. Dat is in tijd opgeschoven doordat de gemeenteraad eerst zelf aan de slag wilde met nieuwe vormen van burgerparticipatie. Als de zelfstandigheid van Haren een feit is, zal dit in het tweede deel van het jaar opgepakt worden. Dan zal ik graag met de raad spreken over bijvoorbeeld het systeem van Argu.

 

 

Kinderen uit gezinnen met een krappe beurs

Dankzij de Klijnsma-gelden hebben we meer middelen beschikbaar voor voorzieningen voor kinderen uit gezinnen met een krappe beurs. We zullen nog meer inspanningen moeten leveren om ervoor te zorgen dat de voorzieningen bij de doelgroep bekend zijn. Op 22 januari 2018 vindt er op initiatief van Groen Links een rondetafelgesprek plaats over armoede met de raad, de werkgroep Armoedesignalering, de Adviesraad Sociaal Domein en de Jongerenraad. De Kinderombudsvrouw, Margritte Kalverboer, heeft met haar rapport Alle kinderen Kansrijk, landelijk de discussie gestart over het beperkte oplossende vermogen van een variëteit aan voorzieningen voor kinderen als de problemen in het gezin niet aangepakt worden. De samenwerking met het ToegangsTeam zal belangrijker worden. Om de beschikbaarheid van de voorzieningen te ontdoen van bureaucratie gaan we kijken in Zuidhorn hoe zij met Blockchain de voorzieningen makkelijker ter beschikking stellen.   

 

 

Hoe zit het met de doelen van 2017?

Een groot deel van mijn plannen en doelen voor 2017 zijn gerealiseerd. Een aantal blijken meer tijd nodig te hebben. Die zijn opgenomen in de plannen voor 2018.

 

Michiel Verbeek, 4 januari 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *