Michiel Verbeek

19 jan

Op vrijdag 19 januari 2018 was er een hoorzitting van de Tweede Kamercommissie Binnenlandse zaken in Groningen over het wetsvoorstel tot samenvoegen van Groningen, Haren en Ten Boer. Hier mijn bijdrage namens het college van B&W van Haren.

 

Geachte leden van de hoorcommissie,

 

Wij zijn trots op dit boekje "Haren op eigen benen". Lees het en u kent ons verhaal. Ik wil mijn spreektijd vandaag liever gebruiken voor een korte analyse van de situatie.   


De decentralisaties in Nederland van o.a. het Sociaal Domein leggen taken van Rijk en Provincie bij gemeenten neer. Men verwachtte dat daardoor grotere gemeenten nodig zouden worden. Maar het liep gelukkig anders. Ik zeg 'gelukkig', want we weten inmiddels dat kleinere gemeenten de nieuwe taken voortreffelijk uitvoeren. Vaak beter dan grote gemeenten dat doen.  


Daarom ons appèl op u: Geef kleine gemeenten de ruimte en laat u niet leiden door de achterhaalde opvatting: ‘hoe groter hoe beter’. Koester onze creativiteit en daadkracht en weest u zich ervan bewust dat herindelingen leiden tot grotere afstand tot burgers. Hou gerust de vinger aan de pols, en grijp in als gemeenten het aantoonbaar slecht doen. Wat Haren u vraagt is dus: vertrouwen.


Vertrouwen is in een democratie een groot goed!  In de afgelopen jaren is het vertrouwen van Harenaars in de politiek ernstig geschonden. Hoe zou dat komen? Uit een recent onderzoek blijkt dat er meestal twee belangrijke oorzaken zijn voor dalend vertrouwen: 


Polarisering in de samenleving en... nepnieuws. 

De opgelegde herindeling levert in onze gemeente beide op. Haren is inderdaad gepolariseerd en ook dat nepnieuws hebben we volop meegemaakt met geruchten over onze gemeente. We zijn speelbal geworden van een (kennelijk) hoger doel, dat koste wat kost gerealiseerd moest worden: herindelen!   


Er waren volop insinuaties en halve waarheden. Dat maakte het vertrouwen stuk bij burgers en gemeenteraad. Het wordt dus hoog tijd dat ú een objectief oordeel velt met als uitgangspunt de hamvragen: is er een probleem en hoe lossen we dat op? In die volgorde! Is er een probleem? Nee. Dus herindeling is niet nodig. Zo simpel kan het zijn. 


De gemeente Haren heeft weliswaar lastige tijden gekend, maar inmiddels staan we er weer goed voor. Extern onderzoek in 2015 toonde zes verbeterpunten aan, en Haren schreef daarom samen met burgers het verbeterplan 'Beterr Haren'.  De Provincie was er niet in geïnteresseerd, want verbeteren was haar doel niet, herindelen was dat wél.  


In de kern is ons bezwaar dit: de provincie heeft een oplossing bedacht en heeft er later de problemen bij gezocht. Het moet precies andersom: Eerst het probleem onderkennen en dan pas de oplossing zoeken. Zo hoort het politieke spel gespeeld te worden.


De Provincie pleegde spelbederf en ging er met een gestrekt been in. Men dient daarvoor de gele kaart te krijgen, want Haren raakte erdoor geblesseerd. Maar we mogen door het spelbederf de wedstrijd niet verliezen, vinden wij.


Geachte hoorcommissie: Zie Groningen en Haren als een ring met een briljant. De karakteristiek van Haren levert een meerwaarde op voor de aantrekkingskracht van de stad Groningen. Die karakteristiek wordt optimaal beleefd naast de stad en niet als onderdeel van de stad. Smelt de ring niet om tot één geheel, maar laat de briljant op zijn plek. Het woord is aan u.


Als u alle sprekers wilt zien en beluisteren klik dan hier: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2487&v=K2drq3_KNdA

Mijn bijdrage begint rond 2:51:47

Michiel Verbeek, 19 januari 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *