Michiel Verbeek

11 jul

Op maandag 9 en dinsdag 10 juli heeft de Eerste Kamer met minister Kajsa Ollongren gedebatteerd over de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer. Uitslag: 49 voor herindeling en 25 tegen. Eén Kamerlid uit het ‘voor’ kamp was afwezig.

 

De voorstanders van herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer verschuilen zich graag achter de verwachting dat op termijn Haren de taken niet meer aankan. De problemen die er waren zijn goed opgelost, maar dat levert nog geen zekerheid op voor de toekomst. Tja, dan is de discussie snel klaar. Jan Nagel van 50Plus was zo aardig om mij als wethouder van Haren te citeren: Je kunt om politieke redenen voor herindeling zijn, maar beweren dat Haren de zelfstandigheid niet aankan is bullshit! En zo is het! Nagel prees terecht het boekje Haren op eigen benen en sprak van een herindeling, druipend van frustratie. Mevrouw Huybregts van de VVD kent een voorbeeld waar een herindeling positief heeft uitgepakt en dat is nu de maat der dingen. Henk ten Hoeve van de OSF sprak ook namens de PvdD en hield een buitengewoon sterk betoog en was zeer scherp in de interrupties bij latere sprekers. Ten Hoeve kent het dossier tot in de details en bediende zich van coherente sluitende redeneringen. Hij maakte een punt van de hogere belastingen in Groningen. De Harenaars worden niet beter van een herindeling en de ondernemers gaan veel meer belasting betalen. Hij sprak over 90% hogere belastingen. Dat noemde ten Hoeve een aantal keer, maar niemand reageerde. Later bleek dat sommige senatoren dachten dat de nieuwe gemeente dat wel zal rechttrekken!

Mirjam Bikker van de Christen Unie en Hans Engels van D66 keerden zich tegen samenwerkingsverbanden. Het zijn ondoorzichtige bestuurslagen en onvoldoende democratisch gelegitimeerd. Grotere gemeenten dringen samenwerkingsverbanden terug en hebben over het algemeen een betere ambtelijke organisatie, volgens Engels. Ze kunnen een hogere kwaliteit ambtenaren aantrekken, omdat ze hogere salarisschalen kunnen betalen. Wat modernere opvattingen over organisaties dan groter is beter zijn aan Hans Engels voorbijgegaan. In een snel veranderende omgeving heb je flexibele organisaties nodig die goed zijn in het aangaan van slimme samenwerkingsverbanden. Minister Ollongren heeft het ook niet op met regionale samenwerkingsverbanden en beweerde doodleuk dat Haren voor de meeste taken afhankelijk is van die samenwerkingsverbanden. Volstrekt onjuist! Daar kwam vervolgens achteraan dat Haren straks in een opgeschaalde omgeving geen invloed kan uitoefenen op die regionale samenwerkingsverbanden. Ook onjuist als je denkt in argumenten en overtuigingskracht en niet alleen in macht!

Minister Ollongren denkt beter te weten wat goed is voor Haren dan de Harenaars zelf. SP’er Frank Köhler typeerde de opvatting van Ollongren over Haren wel aardig: U voelt het niet, maar u bent chronisch ziek en wij helpen u wel beter te worden. In het debat werd veel gesproken over bestuurskracht en financiën. Alexander van Hattem van de PVV vroeg voortdurend naar heldere criteria om mee te toetsen. Hij kreeg ze niet. Aan het einde van het debat probeerde Frank Köhler de minister een uitspraak te ontlokken over bestuurskracht. Dat lukte. Volgens Ollongren gaat het bij bestuurskracht om wat gemeenten volgens burgers aan gewenste dienstverlening moeten leveren, dat gemeenten hun taken naar behoren moeten uitvoeren en het waarmaken van eigen strategische ambities. Laat de gemeente Haren daar nu net behoorlijk goed op scoren! Maar wat is dan de reden voor de minister om Haren te herindelen? De gemeente Haren heeft volgens de minister goede vorderingen gemaakt op bestuurskracht en financiën, maar het blijft kwetsbaar voor de toekomst en er was een momentum, omdat Groningen en Ten Boer gingen fuseren. Zo eenvoudig is het.

De machtspolitiek heeft gezegevierd boven feiten en argumenten. Het parlement heeft in deze het laatste woord. Dat zullen we moeten accepteren. Nu rest ons alleen nog te zorgen voor een goede overdracht naar Groningen. Daar zal ik mij de komende maanden voor inzetten!

 

Michiel Verbeek, 10 juli 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *