Michiel Verbeek

16 mrt

Ik heb iedere 6 weken heel plezierig overleg met de werkgroep Armoedesignalering. Er zijn twee onderwerpen waar we veel over spreken, maar we nog steeds geen bevredigende oplossing voor hebben gevonden.

 

Het gaat om een papieren versie van regelingen en voorzieningen en de cliëntenraad. De bron voor alle informatie in de sociale kaart is www.harenhelpt.nl . De website proberen we samen met Torion en de makers van Elkander steeds beter te maken. Daarnaast maken we regelmatig flyers voor allerlei onderwerpen. Mensen in de Participatiewet (bijstand) kennen we. Die kunnen daarom makkelijk rechtstreeks informeren over nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk burgers, maar vooral ook adviseurs en intermediairs te wijzen op HarenHelpt. Uit ervaring weten we dat het probleem met papieren versies is dat als ze van de drukker komen de eerste wijzigingen al doorgevoerd moeten worden. Dat leidt tot terughoudendheid richting papieren versies. Toch begrijp ik de wens van de werkgroep heel goed. Er zijn heel veel mensen die de digitale weg lastig vinden. Daarom willen we graag dat allerlei helpers en tussenpersonen de digitale weg wel makkelijk kunnen bewandelen. Toen ik kortgeleden op bezoek was bij de Voedselbank in Groningen, zag ik in het kantoor van directeur Ulvert Molenhuis een bloknoot met een overzicht van voorzieningen, die makkelijk aangekruist konden worden.

 

De werkgroep wil het liefst een geprint overzicht voorzien van bedragen waarop men recht heeft. Het lastige van onze overgeorganiseerde wereld is dat de rechten per individuele situatie sterk verschillen. Vanuit ons ToegangsTeam willen we graag rechtstreeks in contact komen, omdat we dan de beste ondersteuning kunnen bieden. Voor een globale berekening hebben wij op de website HarenHelpt Bereken uw recht van het Nibud staan.

Tijdens het laatste overleg met de werkgroep van 8 maart j.l. heb ik aangekondigd dat we die informatiebloknootjes gaan maken.

De cliëntenraad is ook een lastig punt. Mijn doel is een goede dialoog met de mensen in de Participatiewet. Vroeger was er cliëntenraad. Op een gegeven moment was daar geen animo meer voor en is de cliëntenraad opgeheven. Met de komst van de Adviesraad voor het Sociaal Domein (ASD) hebben wij als gemeente de taak om aandacht te hebben voor de belangen van de mensen in de Participatiewet ondergebracht bij de ASD. De ASD heeft na enige tijd aangegeven deze taak lastig te vinden. Ondertussen zijn wij als gemeente gestart met gesprekken met mensen uit de Participatiewet. Daar willen we mee verder. We willen in een volgende dialoog graag mensen met elkaar in gesprek laten komen. Wat kunnen ze voor elkaar betekenen? Hoe kunnen ze van elkaars ervaringen leren? Tijdens de laatste vergadering met de werkgroep hebben ze aangekondigd op zoek te gaan naar mensen die zitting willen nemen in de cliëntenraad. Omdat het zonde is als we te lang soebatten over wel of niet weer een cliëntenraad in het leven roepen, gaan we betrokkenen vragen wat ze zelf willen: weer een cliëntenraad of een aantal keer per jaar een dialoog. Of misschien allebei.

 

Michiel Verbeek, 16 maart 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *