Michiel Verbeek

13 mei

Dinsdag 8 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Haren een debat gevoerd over de duiding van de stemming over het wetsontwerp samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. 102 Kamerleden hebben ‘voor’ gestemd en 48 ‘tegen’. Voor een grote meerderheid van de raad van Haren reden om de knop om te zetten.

 

Er is nog steeds een meerderheid in de gemeenteraad voorstander van een zelfstandig Haren (D66, CDA, Gezond Verstand Haren), maar nu de Tweede Kamer een duidelijk besluit heeft genomen, kiest een grote meerderheid in de raad in Haren (D66, VVD, PvdA, CDA, Groen Links en Christen Unie) om de knop om te zetten en in de volle breedte van beleid en uitvoering de herindeling voor te bereiden. Er is pas een definitief besluit van het parlement als ook de Eerste Kamer heeft gesproken. De kans is heel groot dat daar geen ander beeld te zien zal zijn. De politieke rijen lijken gesloten. Of Haren wel of niet zelfstandig een goede toekomst kan hebben wordt niet serieus onderzocht door de parlementariërs en de minister. Recente ontwikkelingen en de echte feiten worden niet in de beschouwing meegenomen. Er is een hoger doel dat blijkbaar dwingt tot herindeling. Een stevige actie met inhoudelijke argumenten zal dezelfde muur raken als in de Tweede Kamer. Ondertussen komt de datum van 1 januari 2019 steeds dichterbij. Daarom heeft een grote meerderheid in de raad besloten om de knop om te zetten.

 

Wat gaat er nu gebeuren?

De planning van nog te behandelen onderwerpen door de zelfstandige gemeente zal beperkt worden. De bestuursovereenkomst van Groningen en Ten Boer zal als uitgangspunt worden genomen en zal worden aangevuld en verrijkt vanuit Haren. Er wordt een document gemaakt met een soort voetafdruk van de huidige gemeente Haren: ‘de Staat van Haren’. Er wordt een overdrachtsdocument opgesteld met voorstellen en ideeën waar het bestuur van de nieuwe gemeente mee aan de slag kan. En voor de verkiezingen van 21 november 2018 en de onderhandelaars na de verkiezingen komt er een onderhandelingsdocument. Het worden andere tijden. Veel onderwerpen zullen de komende maanden direct met collega’s in Groningen worden voorbereid. In de raadsvergadering van 28 mei 2018 zal de eerste bespreking plaatsvinden over de komende acties. Conform de wens van de raad zal in alle raadscommissievergaderingen en raadsvergaderingen een soort briefing plaatsvinden over lopende zaken. Daarmee heeft de raad volop de mogelijkheid om mee te sturen. Ondanks de beperkte tijd zullen maatschappelijke organisaties, bedrijven en individuele burgers worden gevraagd om bij te dragen aan goede overdrachtsdocumenten. Met als doel de belangen van de inwoners van Haren zo goed mogelijk te bedienen in de zeer waarschijnlijke nieuwe gemeente.

 

 

Waar is de strijd richting Eerste Kamer?

Alleen Gezond Verstand Haren in de gemeenteraad vindt dat er helemaal geen enkele voorbereiding mag plaatsvinden richting een herindeling voordat de Eerste Kamer een besluit genomen heeft. Dat is geen raar standpunt, maar wel een onverantwoord standpunt. De tijd tot 1 januari 2019 wordt steeds krapper. Het belangrijkste deel van het parlement heeft een duidelijk standpunt ingenomen. De Eerste Kamer zal het voorstel marginaal toetsen en de kans is vrijwel nihil dat de coalitiepartijen in de Eerste Kamer problemen gaan veroorzaken voor dit kabinet. De rijen in Den Haag zijn zeer waarschijnlijk al lang gesloten. Na het debat in de Tweede Kamer ben ik een illusie armer geworden. Ik dacht dat alle relevante argumenten serieus gewogen zouden worden. De regeringspartijen en een aantal notoire voorstanders van opschaling uit de oppositie kwamen niet in de buurt van een serieuze behandeling. Ik heb geen enkele fiducie in een volledig onafhankelijk oordeel op basis van feiten en omstandigheden van de Eerste Kamer. Dit kabinet wordt niet in de problemen gebracht met een dergelijk onderwerp. Haren wordt probleemloos geofferd. Het is niet fijn om te constateren, maar er lijkt niet aan te ontkomen. Eerste Kamerleden die echt willen weten wat juiste informatie is en wat geframede informatie, kunnen alles eenvoudig te weten komen. De kans is groot dat een meerderheid van de Eerste Kamer voor de coalitie kiest en de geframede informatie. Soms ben je het volstrekt oneens met de redenen, maar moet je je neerleggen bij een democratische meerderheid en moet je de knop omzetten en op een andere manier de belangen behartigen van de inwoners van Haren!

Michiel Verbeek, 12 mei 2018  

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *