Michiel Verbeek

20 okt

Op donderdag 19 oktober is de klimaatparagraaf van het nieuwe Regeerakkoord besproken met een aantal vakinhoudelijke deskundigen, politici en studenten. Conclusie: de aanpak biedt kansen, voor betere instrumenten zal nog geknokt moeten worden en de CCS-aanpak moet anders.

 

Het debat werd gehouden als onderdeel van Energy Learning Activities in het prachtige nieuwe gebouw van de Energy Academy in Groningen. Het debat werd geleid door Gert Jan Lankhorst, de nieuwe directeur van het samenwerkingsverband van de duurzaamheidsonderdelen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool en Energy Valley.

Gert Jan Lankhorst ging in gesprek met professor Andre Faaij, specialist in energiesystemen, Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden, Anneke Schäfer, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Nienke Homan, gedeputeerde met de energietransitie in portefeuille en Marcel Galjee, directeur Energie bij Akzo Nobel.

Anneke Schäfer opende de commentaren op de klimaatparagraaf van het regeerakkoord. Zij vond het niet ‘het groenste regeerakkoord ooit’. En het gaat haar niet snel genoeg. Marcel Galjee was hoopvol en tevreden over de bredere kijk in het regeerakkoord. Tot nu toe was de lijn ‘zo goedkoop mogelijk’. Galjee ziet goede kansen om leiderschap te tonen op het terrein van het creëren van nieuwe waardeketens. Nienke Homan ziet veel ingrediënten om een grote slag te slaan, maar dat vergt ‘groots denken’. Er moet een systeemverandering komen. We hebben in Groningen de mogelijkheden om dit te doen als voorloper. Geen individuele subsidietje meer, maar hele wijken in een keer goed isoleren of voorzien van duurzame energieopwekking. Andre Faaij ziet de klimaatparagraaf als ‘sign of relief’. Parijs wordt omarmd en verpakt in een klimaatwet. We lijken af te zijn van al die kortebaan veranderingen. Alle sectoren zijn in beeld. Maar nu de uitvoering. Er mist een heldere uitvoeringsaanpak. De instrumenten in de afgelopen tijd zijn onbetrouwbaar gebleken. En de politiek is onbetrouwbaar gebleken. We lijken ‘groen is poen’ te begrijpen, maar de motor moet nog aan de gang gebracht worden.

Na de eerste commentaren ontspon zich een zeer leerzame dialoog. Puntsgewijs een paar punten uit de dialoog:

1. Ferd Crone bleek uiterst deskundig te zijn op het onderwerp. Hij was blij met de onafhankelijke, creatieve denker Eric Wiebes als eerste minister van Klimaat en Economische Zaken.

2. De uitvoeringsaanpak is volgens Crone nog zwaar onder de maat. De keuze voor de ondergrondse opslag van CO2 (CCS) is een slechte zaak. Het is een peperdure oplossing en het toont acceptatie van CO2-uitstoot. Fout signaal!

3. Een derde van de energiebehoefte is voor verwarming. Om de schaalsprong te halen moeten we 1000 huizen per dag van het gas af te zien krijgen.

4.  Nienke Homans geeft aan dat we in Groningen al heel hard bezig zijn. Eind 2017 wordt 27% van de energie in Groningen duurzaam opgewekt. De overheid als launching customer kan heel wat in gang zetten.

5. Andre Faaij wil de betaalbaarheid centraal stellen. En mensen moeten ontzorgd worden.

6. Volgens Faaij gaan op dit moment alle investeringen van energiebedrijven naar duurzame oplossingen. Er vinden geen investeringen meer plaats in fossiel. Dat is goed! Er zijn nu al mogelijkheden van zonnestroom voor 3 cent tegenover 6 cent fossiele stroom. Het gaat de goede kant op.

7.  Nienke Homan pleit in haar vurige pleidooi voor groots denken aan de aanpak van een dorp in Groningen met de volgende vraag aan de markt: maak een plan voor het energieneutraal maken van dit dorp. De partij met de laagste prijs krijgt de opdracht. Ferd Crone vraagt in dit verband aandacht voor het energietransitieplan van Leeuwarden. Hij nodigde de studenten uit om het te beoordelen.

8. Met de mest van 1 koe in de vergister kunnen 5 huizen worden bediend.

9. Marcel Galjee ziet een enorme opgave voor de industrie. Volgens hem hebben we het afvangen van CO2 ook nog nodig, maar onder de grond stoppen vond hij niet de beste oplossing. Liever terugbrengen in producten of circulair maken. Ga bijvoorbeeld waterstof maken. Gebruik van CO2 is helemaal geen probleem, de uitstoot ervan is het probleem!

10. Andre Faaij bepleit sterk de inzet op niet meer CO2 in de atmosfeer brengen. Er is eigenlijk maar een kans om het goed te doen. Want iedere fabriek die je nu bouwt moet 50 jaar mee. Hoogovens is een goed voorbeeld voor hoe om te gaan met CO2.

11. De Waterstofeconomie gaat niet helpen voor de doelen in 2030, maar wel daarna.

12. Crone onderstreept nog een keer de zwakte van de uitvoeringsaanpak in het regeerakkoord. We moeten ontzorgen en financieren. Laten we meer naar Duitsland kijken en delen van hun aanpak onmiddellijk overnemen.

 

En wat gaan we morgen allemaal doen? De Tweede Kamer wakker schudden om het uitvoeringsinstrumentarium beter te maken. Aan de slag met de ketenaanpak. Uitbreiden capaciteit van duurzame energie. Druk organiseren op het verduurzamen van woningplannen. Toch wel CCS-pilots. En afspraken maken op de Noordelijke klimaattop van 9 november 2017.

Michiel Verbeek, 20 oktober 2017     

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *