Michiel Verbeek

21 mei

De meest voor de hand liggende coalitie is mislukt. Althans voor nu. De vriendelijke bejegening van de hoofdrolspelers verraadt een achteringang. De reacties waren sparend en verhullend. Misschien moet Mark Rutte met een goed idee komen. Ik heb een tip!

 

Na de verkiezingen van 15 maart 2017 waren er maar drie reële coalitiemogelijkheden. Het motorblok van VVD, CDA en D66 met Groen Links of met de Christen Unie of als minderheidskabinet. Geert Wilders kan nog zoveel schreeuwen of smeken, over rechts komt er geen kabinet. Niemand wil met de PVV in een kabinet. Over links met een rechtse minister-president Sybrand Buma is door Buma zelf uitgesloten. De SP wil niet met de VVD en de PvdA wil even met niemand. Die moeten wonden likken en zichzelf heruitvinden.

 

Stoppen met de sleutels voor de achteringang?

Hoe kan nu een onderhandeling afgebroken worden op alleen migratie? Terwijl dat voor een oplossing sterk internationaal bepaald wordt en het is onlosmakelijk verbonden aan klimaatbeleid. Daar komt bij dat een onderdeel van het migratiebeleid later in de onderhandelingen afgestreept kan worden tegen een ander punt. Ja, coalitievorming is soms gewoon koehandel! Moest deze onderhandeling even klappen om straks toch door te kunnen gaan? Of zou Jesse Klaver echt voor z’n beweging willen gaan en wordt dat door de andere drie partijen geaccepteerd?

 

Coalitie met de CU

De enige andere meerderheidscoalitie van het motorblok is met de CU. Het onderzoeken van die optie wordt op voorhand bemoeilijkt door D66. De sociaalliberalen hebben Kasja Ollengron (wethouder in Amsterdam) naar voren geschoven om met de samenleving in gesprek te gaan over de bezwaren van D66. Er zijn drie problemen voor D66 met een kabinet met de CU: 1. CU is erg Euro-kritisch. 2. CU wil niet praten over ‘voltooid leven’, 3. Te kleine meerderheid in beide Kamers. De inhoudelijke argumenten zijn niet steekhoudend. Immers VVD en CDA zijn zeker niet minder Euro-kritisch en het CDA wil ook geen wetsontwerp ‘voltooid leven’. Er zijn tal van onderwerpen waar D66 prima door één deur kan met de CU. Waarom moet op voorhand een belemmering worden opgeworpen? Om snel terug te kunnen naar Jesse Klaver of om een sterkere positie te krijgen in het minderheidskabinet? D66 en de CU waren ooit samen de kern van de constructieve oppositie!

 

Van links naar rechts kleine verschuiving, maar van midden naar flanken grote verschuiving

Kijkend naar de uitslag van 15 maart dan zie je een versnippering van het politieke landschap (13 partijen), je ziet dat de links-rechts verhouding met 7 zetels verschoven is naar rechts en dat het politieke midden maar liefst 24 zetels verloren heeft aan de flanken.

Dat bij elkaar genomen was/is de combinatie VVD, CDA, D66 en Groen Links een logische coalitie. In deze coalitie is rechts wat groter dan links en moet deze coalitie in staat geacht worden om links en rechts te verbinden en het midden met de flanken. Nu dat in eerste ronde niet gelukt is en er een tweede ronde misschien nog komt, moet er in de tussentijd iets gebeuren. Ik zou zeggen: Mark Rutte neem als toekomstig minister-president het initiatief om met een inspirerend basisdocument te komen voor het motorblok. Laat er vervolgens een ronde gemaakt worden langs de partijen met de vraag om mee te doen of te gedogen. Het kan uitkomen op een minderheidskabinet of een vierde partij sluit aan met uiteraard een aantal aanpassingen om een solide meerderheid te krijgen.

Mark Rutte zou een externe moeten vragen om de drie verkiezingsprogramma’s te bestuderen, het stemgedrag in de afgelopen 4 jaar in de Tweede Kamer en de karakters van de drie partijen te analyseren. Op basis van de uitkomsten daarvan schrijft hij of zij een basisdocument voor de nieuwe coalitie. De ministers mogen daar vervolgens invulling aan gaan geven. Misschien dat Mark Rutte te rade kan gaan bij ondernemer Ben Verwaayen. Die heeft hem eerder goed geadviseerd. Voor de opdracht voor zo’n basisdocument zou je kunnen denken aan schrijver Arnon Grunberg, of wetenschappers als Robert Dijkgraaf en Beatrice de Graaf, of journalisten als Marc Chavannes en Rob Wijnberg, of oud-politicus Jan Terlouw of een nieuwe denker als Martijn Aslander. Als ik Mark Rutte was zou ik een aantal vragen om zo’n document op te stellen en dan de beste kiezen! Het zou een positieve energie geven aan de formatiebesprekingen. Je kunt er makkelijk een ministersploeg op mobiliseren en je biedt ruimte aan de nieuwe ministersploeg voor de uitwerking.  

Michiel Verbeek, 21 mei 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *