Michiel Verbeek

21 sep

Vrijdagochtend 21 september was er om 8.00 uur een ontbijt op de Peter Petersenschool voor bezorgde ouders, raadsleden, omwonenden en de wethouder. Hart van Nederland was present voor verslag.

 

 

Hier de uitzending van Hart van Nederland:

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/rel-verhuizing-basisschool-haren-schoolplein-wordt-parkeerplaats/

Wendy Haisma heeft een actie ontketend en heeft Hart van Nederland naar Haren gehaald. Zij was blij met ons nieuwe voorstel, maar zij wil nog liever dat de Brinkschool helemaal niet naar de Rummerinkhof komt.

 

 

 

Wat is er aan de hand?

De openbare basisschool Brinkschool barst uit z’n voegen. Op de huidige locatie is geen ruimte voor aanbouw, zelfs geen ruimte meer voor noodlokalen. De Brinkschool heeft acuut een nieuwe locatie nodig. Er zijn een aantal locaties die op korte termijn beschikbaar zijn, maar een daarvan is het meest geschikt. Dat is het gebouw aan de Rummerinkhof waar het Junior College van het Zernike College zat. Het college van B&W heeft in het nieuwe IHP (Integraal Huisvestings Plan) voor de periode 2019-2022 deze locatie opgenomen voor de Brinkschool. Voor de gemeenteraad van Haren zou deze locatie alleen akkoord zijn als er een goede oplossing komt voor het verkeer en het parkeren. In de raadscommissievergadering van 11 september heeft het college een voorstel gedaan. Dit voorstel is met de scholen, omwonenden, ouders en andere belanghebbenden en betrokkenen besproken op een inloopavond. Er kwam veel verzet van ouders van de Peter Petersenschool naast het pand aan de Rummerinkhof. Ook deze school groeit en zou in het plan een uitbreiding krijgen. Ouders zijn zeer bezorgd over de verkeerssituatie. Volgens hun wordt het veel te druk.

 

 

Oplossing

Naar aanleiding van de discussie in de raadscommissie en de kritiek van ouders en scholen heeft het college gekeken naar aanpassingen van het plan. Om de verkeersdrukte in de spits te verkleinen is er in het nieuwe plan voor gekozen om de fietsstraat tussen de scholen te schrappen. De fietsroutes blijven vanaf het station de Oosterweg en Jachtlaan – Kerklaan. Een tweede belangrijke maatregel is om tijdens de spits van 8.00 tot 9.00 uur te werken met een verkeersregelaar op de kruising Oosterweg/Rummerinkhof/Kromme Elleboog (ORK). Een derde maatregel is de kruising ORK aan te passen tot een gelijkwaardige kruising. Een vierde maatregel is het aantal parkeerplaatsen te beperken tot 70 à 80.

Inzet van het college is om nog even tijd te krijgen om deze aanpassingen in al z’n consequenties goed uit te werken. Het college wil vervolgens graag in de raadsvergadering van 29 oktober 2018 het nieuwe plan bespreken en het besluit horen van de gemeenteraad.   

 

 

De kernpunten

1.    Ja, er is een heftige verkeerspiek tussen 8.00 en 8.50 uur. Die denken we te kunnen beheersen met een verkeersregelaar, een aangepaste gelijkwaardige kruising en het schrappen van de fietsstraat.

2.    De Brinkschool heeft op korte termijn een nieuwe locatie nodig. De beste locatie voor de Brinkschool is dan de Rummerinkhof.

 

 

Michiel Verbeek, 21 september 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *

Wendy Haisma op 21-09-2018, 22:15: Reageer

Beste meneer Verbeek, Graag wil ik een paar kleine correcties doorgeven voor uw stuk. - Ik heb de actie niet zelf ontketend, we zijn met een grote groep ouders, bestuursleden en directie samen hard aan het werk gegaan om onze zorgen bekend te maken. Op onze Jenaplanschool, bestuurd door ouders, zijn samenwerken en ouderbetrokkenheid bij de school de normale gang van zaken. Ik had de eer vandaag als woordvoerder te mogen optreden. - Hart van Nederland heeft zelf contact met ons opgenomen - Ik ben niet blij met het nieuwe voorstel. Er zijn verbeteringen, zoals het schoolplein en het verplaatsen van de fietsroute plus. Het aantal auto's wordt er niet minder van en de druk op het kruispunt Oosterweg / Kromme Elleboog neemt juist toe. Deskundigen geven aan dat een gelijkwaardige kruising de situatie niet veiliger maakt. Ik ben natuurlijk wel blij dat u de wenselijkheid inziet van een groter, aaneengesloten plein voor de Peter Petersenschool, nu de overheid inzet op meer beweging en buitenspelen voor kinderen. Met vriendelijke groet, Wendy Haisma

Plaats reactie