Michiel Verbeek

24 dec

Het is voorbij. Het doek voor Haren is gevallen. De afscheidsbijeenkomst op 20 december in de tent op het Raadhuisplein deed mij goed. Veel bezoekers en een sfeer van berusting, weemoed, maar ook openstaan voor de nieuwe tijd. Na ruim 21 jaar is het voorbij. Negen jaar raadslid, toen van 1994 tot 2002 acht jaar de combinatie wethouder/raadslid en vanaf 2014 ruim vier jaar wethouder. Op naar de nieuwe fase!

 

Op vrijdag 14 december 2018 heeft de D66 afdeling Haren afscheid genomen van de D66 raadsleden, bestuur en wethouder. Met warme woorden, trefzekere duidingen en attenties. Ik kreeg van Wil Legemaat een fotoboekje met als titel: Michiel Verbeek 40 jaar in de Harense politiek. Dierbaar geschenk van een dierbare collega. Ik heb Marjan Bachman en Wil Legemaat, geroemd om hun kwalitatief hoogstaande inhoudelijke bijdragen in de raad en hun voortdurende gerichtheid op samenwerking. En ze waren nooit uit op eigen roem. Bijzonder duo!

 

Op donderdag 13 december 2018 hebben we afscheid genomen van het personeel in de Biotoop. Als verrassing was oud-burgemeester van Haren, Derk Boerema (in de hoedanigheid van Beno Hofman), aanwezig om iedereen nog een lesje geschiedenis van Haren te geven. Op maandag 17 december heeft de gemeenteraad afscheid genomen. Op donderdag 20 december was de afscheidsbijeenkomst voor inwoners in de tent op het Raadhuisplein. De grote vraag was: hoeveel mensen zouden er komen? Gert Bruns verzorgde de catering. Het horeca-instinct heeft hem niet in de steek gelaten. Hij had het met de drankjes en eten knap voor elkaar. De afscheidsbijeenkomst op het Raadhuisplein was zeer geslaagd. Vier uur lang een volle tent met geanimeerde gesprekken en aan het einde van de bijeenkomst zongen het college, Hein Bloemink (schrijver van het lied) en een koor het loflied op Haren: Haren is een schilderij. Hier de versie van de maker: http://www.harendekrant.nl/wp-content/uploads/2010/01/Haren-is-een-schilderij-mp3.mp3

   

 

Mijn eerste wethouders periode

Uit mijn eerste periode als wethouder zijn een aantal onderdelen mij zeer bijgebleven. We hebben Diftar ingevoerd. In Nederland was er veel interesse voor hoe de gemeente ‘de vervuiler betaalt’ heeft aangepakt. Ook in het buitenland was veel aandacht voor het systeem. Er kwamen delegaties uit België, Korea en Amerika naar de werf aan de Westerse Drift. Mooie tijden beleefd met andere hoofdrolspelers Jan Louwes en Albert Heijerman. De Burgerhandvesten trokken belangstelling uit Duitsland. We liepen voorop op het gebied van digitale informatievoorziening met een burgeronderzoek, toen nog met telefoon en teletekst. We zaten in de kopgroep van gemeenten met een website. We zouden een van de eerste gemeenten zijn om het landelijke klimaatpact te ondertekenen. Dat ging uiteindelijk niet door, door onenigheid tussen de ministers Pronk en Jorritsma. Op het gebied van publieke verantwoording is de gemeente een aantal keren in de prijzen gevallen in het kader van de Kordes trofee. Jaarlijks werd het verantwoording afleggen over het gemeentelijke beleid beter en maakten we steeds fraaiere en inhoudelijk betere jaarverslagen. Op het gebied van burgerparticipatie was er het Uitloopgebied Oosterhaar met een burgerwerkgroep waar uiteindelijk de Zorgboerderij De Mikkelhorst uit is voortgekomen. Het Komplan heeft mooie discussies opgeleverd en draagvlak voor het plan van Mabon.

 

Mijn tweede wethouders periode

Mijn tweede periode als wethouder stond in het teken van de herindeling. Na de wisseling van oppositie en coalitie ontstonden er mogelijkheden voor het voortzetten van de zelfstandigheid. De in 2015 aangetreden gedeputeerde, Patrick Brouns, startte met hele andere denkbeelden dan zijn voorganger. Hij toonde begrip voor de wens van zelfstandigheid en was bereid met de juiste argumentatie dit standpunt te bepleiten bij de toenmalige minister van BZK, Ronald Plasterk. Of hij is snel van gedachte veranderd of hij heeft een spel gespeeld met Haren. Hij werd uiteindelijk de grootste tegenstander van een zelfstandig Haren. Het heeft tot 2018 geduurd voordat de Tweede- en Eerste Kamer het doek lieten vallen voor Haren. Na het besluit van de Tweede Kamer ging bij mij definitief de knop om. De herindeling heeft heel wat slachtoffers opgeleverd. Veel gedesillusioneerde burgers en een college van Burgemeester en Wethouders die onderweg twee wethouders verloor en in de slotfase met een minderheidscoalitie geen enkele samenhang meer vertoonde. En toch kijk ik terug op een mooie en leerzame periode. De nieuwe taken in het sociaal domein zijn succesvol opgepakt. Het Toegangsteam heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt en heeft daardoor een grote mate van integraliteit van de beleidsterreinen zorg, welzijn, werk en inkomen weten te bewerkstelligen. Het WIJ-team Haren is vanwege die integraliteit een pilot voor het nieuwe Groningen. Met de sociale rotonde hadden we een heldere visie op de nieuwe taken. En het bleek een prima richtsnoer voor concrete acties. Wat we graag aan het sociale bouwwerk hadden willen toevoegen was een aantal sociale werkers als een soort wegwijzers in het land van zorg en welzijn. Veel mensen weten niet welke voorzieningen er zijn of ze weten er geen goed gebruik van te maken. De sociale werkers hadden moeten helpen om de juiste ondersteuning te vinden voor iedereen die een beetje hulp nodig heeft. Ik hoop dat het WIJ-team dat voor elkaar krijgt.

Het Harens Lyceum en de Sint Nicolaasschool zijn gestart in prachtige nieuwe gebouwen. Het was bijna gelukt om een grootscheepse renovatie van het Maartenscollege te realiseren. Helaas moest het Carmel College (waar het Maartenscollege toen onderdeel van was) de plannen afblazen, omdat zij de financiering niet rond kregen en omdat de instroom van leerlingen begon terug te lopen. De gemeente Groningen zal aan de slag gaan met het Maartenscollege als onderdeel van het CSG (Christelijke Scholen Gemeenschap) en een meer bescheiden plan. Op de valreep is de verhuizing van de Brinkschool afgeschoten in de gemeenteraad met een verhouding 10-7. Ik hoop en verwacht dat Groningen dit plan snel zal vlottrekken.

Het plan aardgasvrij Glimmen heeft niet de gevraagde subsidie gekregen van het ministerie van BZK, maar zal in de nieuwe gemeente doorgezet worden. Het past heel goed in het landelijke klimaatakkoord en bij de hoge ambities ten aanzien van de energietransitie van Groningen.

De nieuwe wijk DHE5/6 is heel snel volgebouwd. Van de nieuwe bewoners horen we veel hele positieve geluiden. DHE1 staat in de startblokken en zal in 2019 gebouwd worden.

Het plan voor het Haderaplein kreeg ik door de collegecrisis in portefeuille om af te ronden. Althans dat dachten we. Het liep heel anders. Het college zag het behandelen van het definitieve bestemmingsplan als formaliteit, maar daar dacht de raad heel anders over. Het belang van de hoge grondprijs was na het definitief worden van de herindeling minder belangrijk geworden. En de raad miste een passend plan voor het parkeren in het centrum en de relatie met de centrumvisie van de wethouder van verkeer en Economische Zaken.

 

    

Nieuwe fase

Per 1 januari 2019 geen Harense politiek meer. Het zal even wennen zijn, maar het biedt mogelijkheden voor nieuwe dingen. Ik ga daar tijd voor nemen! Gelukkig wordt mij dat gegund door de nieuwe gemeente Groningen.

 

Ik wens u allen fijne feestdagen.

 

Michiel Verbeek, 24 december 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *