Michiel Verbeek

01 jul

De gemeente Haren heeft aan het ministerie van BZK een voorstel gedaan voor een innovatief project om Glimmen aardgasloos te maken.

 

Als wethouder Duurzaamheid loop ik al enige tijd rond met het idee om te komen tot een energie neutraal dorp. Ik ben daarover het gesprek aangegaan met de gedeputeerde Duurzaamheid van Groningen, Nienke Homan. Zij was toen volop bezig met plannen voor energieneutrale dorpen in het aardbevingsgebied. Dat liep niet altijd eenvoudig. Daarom was ze wel geïnteresseerd in een ander dorp ernaast. Ik wilde de koppeling met de gedeputeerde, omdat er middelen nodig zijn om vernieuwende oplossingen mogelijk te maken. De provincie heeft budgetten in het kader van de energietransitie en ik ging ervan uit dat via de gedeputeerde ook landelijke middelen aangesproken zouden kunnen worden. Het plan zou niet alleen een leuke inventarisatie moeten zijn, maar een actieplan gericht op daadwerkelijke uitvoering! Tijdens het ambtelijke overleg kwam de subsidieregeling van minister Kajsa Ollongren van BZK (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in samenwerking met Eric Wiebes van EZK (Economische Zaken en Klimaat) langs. 90 miljoen voor 20 innovatieve trajecten om van het aardgas te komen. Onder stoom en kokend water zou er een plan opgesteld moeten worden. Met de herindeling op komst hebben wij de hulp van Groningen ingeschakeld. Zij waren en zijn enthousiast, maar hadden zorg of we op tijd een plan konden maken. Vervolgens is de hulp ingeschakeld van ProCap uit Utrecht en Kaw uit Groningen. ProCap heeft ervaring met dit soort plannen. Er is ambtelijk overleg gevoerd, er is een hele dag gebrainstormd met een aantal stakeholders en op dinsdag 26 juni hebben we een inloop georganiseerd in het dorpshuis De Groenenberg in Glimmen. Tot onze blijde verrassing kwamen daar meer dan 120 Glimmenaren op af. Frits Schulte van ProCap heeft uitleg gegeven aan de hand van een aantal sheets die op de muur waren geplakt. Omdat de groep zo fijn groot werd ben ik een stoel gaan staan en heb wat algemene uitleg gegeven. Ook de medewerker van Grunneger Power klom op de stoel om wat te vertellen over hun ervaringen met dorps coöperaties. De ondersteuning in dit project doen ze samen met Duurzaam Haren.

De bedoeling van het project is dat de inwoners van Glimmen met elkaar Glimmen aardgasloos gaan maken. Plannen maken en uitvoeren. Daarvoor willen we vanuit de gemeente en heel veel andere partijen ondersteuning en deskundigheid leveren.

Klik hier om het projectplan Vele druppels vullen een emmer dat aan BZK is gestuurd te lezen.  

 

 

 

 Michiel Verbeek, 1 juli 2018

 

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *