Michiel Verbeek

15 jan

Binnen de kaders van de gemeenteraad in Haren zal het college in 2017 hard werken aan Beterr Haren en nog een heleboel andere zaken. Hier een overzicht waarvoor ik mij zeker zal gaan inzetten.

 

Het jaar 2017 zal ongetwijfeld sterk bepaald worden door de ontwikkelingen op het terrein van de bestuurlijke toekomst van Haren. Het Herindelingsadvies wordt besproken in Provinciale Staten op 25 januari. Daarna gaat het advies naar de minister. De minister zal een wetsontwerp gaan voorbereiden voor de Tweede Kamer. Er zal een uitgebreide lobby op gang komen richten Tweede Kamerleden. Vanuit Haren zullen de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017 ook aangegrepen worden voor dit thema.  Zowel door voorstanders als tegenstanders van herindeling. Ik hoop van harte dat de discussies inhoudelijk zullen zijn en geen grote invloed zullen hebben op andere dossiers, die we los van wel of geen herindeling moeten regelen tussen college, ambtelijke organisatie, gemeenteraad en de samenleving.

 

Overige plannen en doelen voor 2017

Hieronder staan plannen en doelen, waar ik zelf als eerste verantwoordelijke wethouder voor verantwoordelijk ben, maar er staan ook een paar punten tussen waar collega’s de eerste verantwoordelijkheid voor hebben.

1. De Sint Nicolaasschool gaat van start in een prachtig nieuw gebouw.

2. De eerste bewoners van het project Klein Beatrixoord krijgen de sleutel van hun nieuwe woning.

3. Collega Mariska Sloot zal de opening doen van het prachtige nieuw woon- en winkelcentrum Oosterhaar aan de Anjerlaan.

4. Collega Mathilde Stiekema zal het startsein geven voor de uitvoering van de planvorming van het Haderaplein, het nieuwe hart van Haren. 

5. Burgemeester Pieter van Veen zal het startsein geven voor de nieuwbouw van de Brandweerkazerne.

6. Er komt een masterplan voor de onderwijshuisvesting dat de basis vormt voor een nieuw IHP (Integraal Huisvesting Programma).

7. Het Maartenscollege komt met een nieuw plan voor de renovatie van het huidige complex.

8. Vanuit het Sociaal Domein zal een bijdrage geleverd worden aan de nieuwe Sportnota.

9. De werkgroep van de gemeenteraad voor Burgerparticipatie komt met inspirerende voorstellen voor het betrekken van burgers bij ontwikkeling en uitvoering van beleid. Ik hoop dat er ook een aanpassing gaat plaatsvinden van de vergaderstructuur van de raadsvergaderingen. Een betere verdeling van de dialoogfase, de meningsvormende fase en de besluitvormingsfase.

10. De eerste Burgerthemagroep gaat van start.

11. De begroting 2017 en Beterr Haren worden consequent en nauwgezet uitgevoerd.

12. De jaarlijkse vrijwilligersmarkt wordt omgebouwd tot een jaarlijks evenement voor vrijwilligers en de uitreiking van de eerste Burgerprijs.

13. Eind 2017 zijn zeker 300 woningen verkocht in DHE 5/6.

14. Het uitvoeringsplan voor DHE 1 is besproken en goedgekeurd door de gemeenteraad.

15. De twee panden aan de Grootslaan die voorheen door het Waterbedrijf zijn gebruikt, krijgen een verrassende nieuwe bestemming.

16. De besprekingen over planvorming voor na 2020 van het terrein van De Biotoop en de Hortus zijn gestart.

17. De meeste basisscholen zijn gestart met het programma van Energy Challenges.

18. De buurtcompetitie in het kader van de bevordering van energiebesparing en duurzaamheid slaat aan.

19. Het plan voor een zonnepark bij De Mikkelhorst gaat door.

20. Het plan voor een zonnepark op de vuilstortplaats aan de Grootslaan gaat door.

21. De Klijnsma-gelden voor de bestrijding van kinderarmoede levert een nieuw pakket van ondersteuning op.

22. Het plan voor de duurzame woonwerkgemeenschap De Buitenschool bij Appelbergen in Glimmen is van start.

23. De samenwerking in het Sociaal Domein leveren nieuwe transformaties op en burgerinitiatieven.

24. Gezinnen met een krappe beurs weten de voorzieningen en regelingen te vinden en maken er goed gebruik van.

25. De Kinderopvang Haren start in een ingrijpend vernieuwd pand aan de Waterhuizerweg na de asbestproblematiek.

26. Het zou geweldig zijn als er een dialoog op gang is gebracht met het onderwijsveld over nieuwe onderwijsconcepten waarbij het leerstofjaarklassensyteem doorbroken wordt en waarbij de individuele leerlijn centraal staat. Concepten waarbij kennis en vaardigheden volop aangeleerd worden, maar waar ook de persoonlijke ontwikkeling en socialisatie (aandacht voor ontwikkeling tot een sociale burger) centraal staan. 

27. Met Torion zijn goede nieuwe afspraken gemaakt. Zij vormen een belangrijke spilfunctie in de civil society.

 

Michiel Verbeek, 2 januari 2017

 

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *