Michiel Verbeek

02 apr

Klaas Knot pleit bij de onderhandelaars van een nieuw kabinet voor het aanpakken van een aantal hardnekkige onevenwichtigheden in onze economie.


Tijdens de formatie van een nieuw kabinet komt het CPB (Centraal Planbureau) met gunstige cijfers van de economie. De economische groei is terug en zal dit jaar boven de 2% uit kunnen komen.

Voor de onderhandelaars fijn om veel wensen tegelijk te kunnen honoreren. De onderhandelaars hebben in de eerste week van de besprekingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks gesproken met de directeur van DNB (De Nederlandsche Bank), Klaas Knot.

In Nieuwsuur van donderdag 30 maart vertelde Klaas Knot wat hij ook aan de onderhandelaars heeft verteld. Het is te hopen dat ze goede notie nemen van zijn woorden. Het gaat weliswaar goed met de groei van de economie, maar Knot wijst op een aantal onevenwichtigheden in de economie die opgelost moeten worden.

Knot vraagt aandacht voor het pensioenstelsel. Deze tijd vraagt om een stelsel waarin deelnemers duidelijkheid over hun persoonlijk pensioenvermogen wordt verschaft en waarin ruimte is voor een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid.

In deze economisch goede tijden zou er een begrotingsoverschot gerealiseerd moeten worden. In geval van een terugval in de economie hoeven we dan niet direct allerlei rigoureuze maatregelen te nemen, maar kunnen we het begrotingstekort iets laten oplopen.

De arbeidsmarkt moet aangepakt worden. Fiscaal ligt er een uitdaging om de groeiverschillen tussen vaste en flexibele arbeidscontracten in goede banen te leiden.

Er moet volgens Knot een einde komen aan de onredelijke fiscale bevoordeling van de sociale huur en het eigen woningbezit. Er moet een aanbod komen in het middensegment voor goede doorstroming. Die is er nu niet of nauwelijks vanwege het huidige fiscale systeem.

Klaas Knot is een warme voorstander van een klimaatwet. Wellicht de meest urgente en meest universele uitdaging is de noodzaak om onze economie klimaatneutraal te maken.  Mooie opsteker voor Pechtold en Klaver.

De financiële sector ondergaat nog altijd ingrijpende veranderingen. Bijna 10 jaar na de financiële crisis. De technologische innovatie in deze sector en de lage rente hebben sterke invloed op het stelsel. Beheersing van risico’s behoeft veel aandacht en is een uitdaging.  

Tot slot heeft Knot het gehad over een belastingstelsel met de juiste prikkels. In het kader van de klimaatwet kan dat betekenen een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op milieuvervuiling. Maar Knot is daarin vast wat gematigder dan GroenLinks. De verlaging van de belasting op vaste arbeid kan ook helpen bij de verbetering van de arbeidsmarkt.

Michiel Verbeek, 2 april 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *