Michiel Verbeek

15 dec

Gemeenten worden verantwoordelijk voor iedereen die niet in staat is in zijn eigen levensonderhoud te voldoen. Om dat op een goede manier te doen zou de gemeente kunnen kiezen voor de sociale rotonde.

In steeds meer gemeenten worden mensen die aankloppen voor een bijstandsuitkering voorgehouden dat ze daar wel iets voor terug moeten doen. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Hoe kan dat nou? Verplichten om iets vrijwillig te doen? Beetje gek. Er zijn al gemeenten die iedereen die vraagt om een bijstandsuitkering direct in het openbare plantsoen zetten om papier te prikken. Verplicht vrijwilligerswerk heet dat! Kan dat niet anders? Nou en of, kan dat anders. Met het toepassen van het model van de sociale rotonde.

De sociale rotonde

We gaan naar een tijd waarin niemand meer een uitkering krijgt om vervolgens niets te doen. Iedereen die niet in eigen levensonderhoud kan voorzien of op zoek is naar vrijwilligerswerk of zich wil inzetten voor de publieke zaak, of die andere mensen wil hepen, is welkom op de sociale rotonde. Daar wordt iedereen gastvrij ontvangen. Samen met je gastheer of gastvrouw loop je de rotonde op en bekijk je alle afslagen. Degene, die geen inkomen heeft krijgt een inkomen op een sociaal minimum niveau. Op de rotonde zijn allerlei afslagen. Het zijn allemaal afslagen die je op kunt gaan, maar het mooie van de sociale rotonde is dat je ook iedere keer terug kunt naar de rotonde op zoek naar een andere afslag. Er is een afslag naar een beetje ondersteuning in de richting van een reguliere baan. Er is ook een afslag naar een detachering of stageplek. Er is een afslag naar arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Er is een afslag naar een divers aanbod aan vrijwilligerswerk. Er is een afslag naar de gemeentelijke klussendiensten. Er is een WeCycle afslag waar oude apparaten naar toe kunnen worden gebracht en waar je met andere handige klusjesmannen kan sleutelen aan afgedankte apparaten, apparaten kunt repareren en waar nieuwe grondstof wordt gemaakt. Er is een afslag waar allerlei burgerinitiatieven zijn met een heel klein beetje ondersteuning. Een groepje grootouders, die een hele nieuwe vorm van kinderopvang met elkaar hebben georganiseerd. Een groepje alleenstaande oudere vrouwen die 1x in de week gebruik maken van de keuken van een zorgboerderij. Daar koken ze samen met een aantal helpers. En samen eten ze hun eigen maaltijd op. Een groot deel van de ingrediënten voor de maaltijd halen ze uit de tuin van de boerderij. 

Mensen doen dingen die ze leuk vinden en waar ze goed in zijn

Mensen die op de sociale rotonde zijn gaan op zoek naar dingen die ze leuk vinden en waar ze goed in zijn of wat ze graag willen leren. Vervolgens gaan ze ergens aan de slag. Bij diverse onderdelen van de sociale rotonde worden producten gemaakt of worden diensten verleend die weer geld opbrengen. De klusjesmannen vragen een kleine eigen bijdrage. De tuinploeg werkt deels voor een redelijke vergoeding in het openbaar plantsoen, maar werken ook in tuinen van mensen met een hele smalle beurs.  Er zijn maatjesprojecten of hulp bij de administratie die ook middelen opleveren.

Coöperatie

De sociale rotonde is een coöperatie met als belangrijkste lid de gemeente. Die brengt het geld in voor de inkomens op het sociale minimum. Maar er zijn meer leden. Bedrijven worden uitgenodigd om mee te  doen, maar ook individuele burgers. Behalve uitkeringsgelden ontvangt de coöperatie inkomsten uit verkoop van producten, uit dienstverlening, uit bedrijfsbijdragen en uit donaties.  Het management van de coöperatie bestaat uit een beperkt aantal betaalde krachten. Er zal gepoogd worden om mensen die net met pensioen zijn en die best nog wel wat werk willen doen, maar niet meer fulltime. Het zou fantastisch zijn om deze organisatie te laten runnen door een groep ‘krasse’ ouderen!  

Verdiensten in de coöperatie

Mensen, die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en komen werken bij een onderdeel vaan de sociale rotonde, krijgen een inkomen op het niveau van het sociaal minimum, maar als de coöperatie goed draait, dan kan er meer verdiend worden. Maar nooit meer dan 120% van het sociaal minimum. Iemand die meer wil verdienen en dat ook kan, moet geprikkeld blijven om buiten de coöperatie aan de slag te gaan.

Michiel Verbeek, 15 december 2013

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *